Ana Sayfa / Sosyal Medya Rehberleri / Dijital Pazarlama’da Veri Analizi Nasıl Yapılır ?

Dijital Pazarlama’da Veri Analizi Nasıl Yapılır ?

Dijital Pazarlama’da Veri Analizi Nasıl Yapılır ?

veri analizi Webropol, anket verilerini analiz etmek için kendi araçlarını sağlar ve veri analizi nde doğrudan anket raporundan alınan grafikler kullanılmıştır. Frekans dağıtıcıları, anket verilerinin görüntülenmesi için en yaygın kullanılan araçlardır. Yanıtlar ayrıca, tez için en uygun olan yaş ve cinsiyet gibi özellik değişkenlerine göre çapraz tablolaştırılmıştır. Bu değişkenler 18 yaşından küçük, 18 ila 24 yaşlarında ve her iki cinsiyetten 25 ila 34 yaşlarındaki kişilerden seçilmiştir. Bu mantıklıydı çünkü kullanıcı tabanı genç ve yaşlı insanlar henüz daha genç nesiller gibi instagram ‘ı benimsemediler. Erkek katılımcılar, kadın kullanıcılardan daha az erkek kullanıcısı olduğu ve çevrimiçi davranışlarının anket sonuçlarının kanıtladığı gibi kadınlardan farklı olduğu için, uygulanabilir olduğunda kendi değişkenlerinin bir değişkeni olarak ele alınmıştır. Bu gruplar arasındaki farklılıkları sergileyen frekans dağıtma temsilcileri ve tablolar, ilgili durumlarda Ap-sicillerde bulunabilir. 

 instagram hakkında genel olarak ne tür düşünceleriniz varsa, bununla ilgili iyi ya da kötü deneyimleriniz var mı? instagram ‘da reklam veren şirketlere tüketici olarak söylemek ister misiniz? ”. Soru gönüllü olarak yapıldı ve toplamda 55 cevap kabul edildi, bunların 52’si kabul edilebilir oldu (yani “-” veya “Yorum yok” dışındaki cevaplar). Bu nedenle, bu soruya cevap oranı% 34.0 idi. Araştırma sorusuna daha fazla cevap vermek için nitel soru kullanılırken, anketin çoktan seçmeli soruları çözüm için nicel bir temel sağlar. Anket ve cevaplar Finçede olduğu için, kalitatif veriler Fince’de analiz edilmiştir, çünkü atananın sonuçları kabul edildiği şekilde kullanmasına izin vermiştir. Kilit bulgular İngilizce’ye çevrildi ve Bölüm 5.3’te sunuldu. Nitel bir veri analizi nde ilk adım, verileri temizlemektir. Mevcut davada, veriler elektronik formdadır ve temizlik, yazım hataları ve önceki bölüm 40’da belirtildiği gibi ilgisiz cevaplar gibi hataları ortadan kaldırmayı içermiştir. Araştırma literatürünün rehberlerini izleyen veriler daha sonra kategorize edilmiştir.

Burada anket sorusunun üç farklı boyutuna göre:
instagram instagram hakkında genel düşünceler, iyi ya da kötü deneyimler ve instagram üzerinde reklam veren şirketler için geribildirim. Bununla birlikte, analiz sırasında başlangıç ​​kategorileri, insan-ölçülebilir büyüklükteki kümelere verilen cevapları daha fazla bölmek için değiştirildi ve verilerden bazı yeni kategoriler ortaya çıktı: hedefleme ve reklam sayısı hakkındaki görüşler ve instagram reklamının yararlılığına ilişkin kullanıcı algısı. . Süreç, ilgili durumlarda doğrudan teklifleri içeren kategorilere göre cevapları özetlemeye devam etti. Tüm görüşlerin ele alınmasını sağlamak için hem olumsuz hem de olumlu kullanıcı görüşlerine yer verilmiştir. 

 facebook Reklam Yöneticisi Verileri

facebook ’un Reklam Yöneticisi tarafından sağlanan nicel veriler, bütçeleme ve maliyet bakış açısından Docendo için yapılan instagram reklamlarının analiz edilmesinin önemli bir parçasıydı. Veriler, Reklam Yöneticisinden bir Excel sayfası biçiminde dışa aktarılabilir ve tez analizi için verilere erişmenin en basit yolu olarak kabul edilmiştir. Üç reklam kampanyası bittikten sonra Excel dosyası, yazara Sanna Virtanen tarafından e-posta ile gönderilmiştir. Reklam Yöneticisi verileri analiz edildi ve grafikler Microsoft Excel ile çizildi. Veriler, esas olarak her kampanyanın sonuçlarını gösteren tablolarda sunulur. Reklam Yöneticisinin raporu birkaç düzine metrik içerir, ancak bu tezin kapsamındaki analizi içeren kilit noktalar aşağıdaki Tablo 3’te gösterilmektedir. Comment’ler takip edilmedi, çünkü kampanyaları yürütürken, Docendo bunun için gerekli birinstagram hesabına sahip değildi. Kampanyalarda gerekli izleme pikselleri kullanılmadığı için, reklamların Do-cendo satışları üzerindeki etkileri tezde ele alınmamıştır. veri analizi facebooReklam Yöneticisi verileri, en çok hangi reklamların en başarılı dönüşümleri ve maliyete sahip olduğunu keşfetmek için kullanılmıştır. Ayrıca, reklamların kullanıcı anketinde nasıl derecelendirildiği ve Reklam Yöneticisine göre performansının nasıl olduğu arasındaki ilişki kısaca incelenmiştir. Bir önceki sayfadaki yukarıda bahsedilen metrikler, Appen-dix 5, s. 82, izleyicinin hangi reklamların en uygun sonuçları gördüğü sonucuna kolayca ulaşmasını sağlar. 4.3 Röportaj Bu tezin teorik temelini bir uzmanın bakış açısı ve deneyimi ile tamamlamak için çalışmaya dahil edilmiştir. Bu konudaki mevcut litre az olduğu nedeniyle oldu. Görüşme, ne olursa olsun sonuçları üzerinde hiçbir etki yapmamıştır.

Görüşme, 20 Nisan 2016’da FlowHouse’ın ofisinde, FlowHouse çalışanı, dijital pazarlama ve sosyal medya Uzmanı Sanna Virtanen ile gerçekleştirildi. Bire bir röportaj yarı yapılandırılmıştı, bir ön caydırıcı-madencilik seti dizisini içeren ve instagram reklamcılığının genelini kaplayan, ancak görüşme sırasında yüzeye daha fazla soru sorulan sorulardı. Tartışmanın bu öngörülemeyen niteliği nedeniyle, görüşme bir cep telefonu ile kaydedildi. Görüşme sorularının seçimi, tezin ana konusu tarafından motive edildi: instagram reklam ve kullanıcı görüşleri fenomenini anlama ve karlılığını ve potansiyel dezavantajlarını keşfetme. FlowHouse çalışanı olarak, Bayan Virtanen, tezde çalışılan Docendo reklam kampanyalarını yürütmeye de katılmıştı. Görüştüğümüz kişi instagram üzerinde kişisel deneyime sahip bir kişi olduğu için, örneğin, kullanıcıların reklam-karşıtlıklarına olan tepkileri ve instagram ‘daki reklamların güçlü yanları ve zayıf yanları hakkındaki sorular gerçek yaşam deneyimlerinde haklı ve temellenmiştir. 4.4 Güvenilirlik ve geçerlilik Tam bir araştırma süreci, araştırmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi kapsar. Saunders ve ark. (2009, 156), güvenilirlik, araştırma yönteminin ve kullanılan sürecin tutarlı bulgular ile sonuçlanacağı düşünüldüğünde değerlendirilebilir. Bu, anketin yürütülmesinin tekrarlanmasını gerektirecektir, ancak bu zaman çizelgesinde ve çalışmanın kapsamı içinde uygun değildir. Güvenilirlik için bir tehdit katılımcı hatasıdır ve anketin yapılması durumunda, bir cevabın tahliye edilmesi gerekmiştir. Bir yanıt veren kişinin cevapları, bir instagram için bir hesaba sahip olmadıklarını ve yalnızca reklamların ilgi çekici olmadığı bilgisayarda instagram ‘da göz attığını kanıtladı;

Böylece katılımcı bir instagram kullanıcısı değildi. Anketin tasarlanma aşamasında küçük bir hata meydana geldi: ankete katılanın ilk iki seçeneği “18 yaş altı” ve “18 ila 24” iken, ilkinin “18 yaşın altında” olması gerektiğine karar verildi. Bu 18 yaşındaki katılımcıları karıştırdı ve her yaş grubundaki katılımcı sayısını etkiledi. Bununla birlikte, bu, veri analizi üzerinde bir etkiye sahip değildi ve gruplar elle düzeltildi. Anketin geri kalanı için içeriğin geçerli olduğu iddia edilebilir, çünkü bu konu geniş bir fenomeni kapsamaktadır ve konuyla ilgili uzman kişiler tarafından tartışılmış ve onaylanmıştır. Anketin örneği, tüm kullanıcıların instagram kullanıcıları olarak tanımladığı anlamda temsilidir. Anket, In-stagram ve diğer sosyal medya platformlarında ( facebook , LinkedIn) dağıtıldı ve tüm distribütörler 18 yaşın üzerindeydi, bu da katılımcıların yaş ayrımcılığını etkilemiş ve 18 yaşın altındaki kullanıcılara ulaşmayı zorlaştırmıştı. . Bununla birlikte, yaş dağılımı önceki araştırmalara dayanmaktadır (Suomalaisten Sosiaalisen Median käyttö 2015’e göre kullanıcıların% 90‘ı 35 yaşın altındadır [Finns ‘Social Media Use 2015]). Son olarak, daha fazla sayıda kadın kullanıcı olmasına rağmen, katılımcıların cinsiyet dağılımı gerçekliğin temsilcisi değildi. 45 Sonuçlar İlk olarak, facebook Reklam Yöneticisi tarafından bildirilen instagram reklam kampanyalarının sonuçları incelenir. İkincisi, kullanıcı anketinden elde edilen sonuçlar ilgi alanlarına göre ele alınmakta ve ankette yer alan nitel soru kendi alt bölümünde ele alınmaktadır. 5.1 Reklam Yöneticisi sonuçları Aşağıdaki sonuçları gösteren onuçlara ve genel olarak raporlara ilişkin her türlü soru, yazara yöneltilebilir.

Dijital Pazarlama’da Veri Analizi Nasıl Yapılır ?

Tüm kampanyalarda “Web Sitesi Tıklamaları” na ulaşmak ve sonuçlara ulaşmak, bu nedenle “Sonuçlar”, reklama ilişkin bireysel tıklamaları (= dönüşüm) ölçmüştür. 1, 3 ve 6 numaralı reklamlar, yaklaşık bir aylık kampanya dönemlerinde hiç tıklama almamışlardır. Her üç reklam metninin Erişim ve Gösterim sayıları 1000’den azdı. 2. Reklam, iki kez, Reklam 5 sekiz kez ve Reklam 4 23 kez tıklandı. Reklam 2’nin erişimi c.a. 2.000 kişinin ulaştığı 2.000 kişi, yaklaşık 3.000 kişi ve 4. Reklam ise 4.700 kişiye ulaştı. Tüm reklamlar 1,1 veya 1,2 sıklığı ile 1,1 veya 1,2 sıklıkta hedef kitlelerine gösterildi. Bunun sonucunda daha fazla gösterim elde edildi: Reklam 4, diğer 1483’ün ortalamasıyla karşılaştırıldığında 8404 gösterim aldı beş adver-tisements. En çok tıklama alan Maliyet, TBM ve TO Reklam 4, toplam maliyete bakıldığında en pahalı reklamdır: 30,22 €. 1,26 € tutarındaki TBM’si, reklamların 13,37 € toplam maliyetle 1,67 € değerinde olduğu Reklam 5’ten daha düşüktü. Reklam 2’nin TBM’si 0,87 € ve iki tıklama toplamı 1,74 €’dur. Diğer sonuçlarla birlikte TO oranları doğal olarak artmıştır: 2. Reklamda 0,1’lik bir TO, Ad 5’in oranı 0,2 ve en başarılı 4 numaralı reklamın 0,3’ü bir TO’dur. 46 Beğeniler, Alaka Düzeyi, Olumlu ve Olumsuz Geri Bildirimler Reklamlar ortalamada ortalama 61 beğeni aldı. Reklam 3, en çok altı reklamdan (14) ve Reklam 2 ile Reklam 5’den en çok hoşlananı aldı (108 ve 106). Reklamlar 2, 3, 4 ve 5, alaka düzeyine göre daha iyi olduğunu gösteren, 6 veya 7 Alaka düzeyi puanına sahipti ve Reklam 1, alaka düzeyine sahip 3’tü. Tüm reklamlar, Reklam 6. Reklamlar dışında “Ortalama” tutarında Olumlu geri bildirim aldı. 1 ve 5 “Ortalama” miktarda Negatif geri besleme aldı ve geri kalanında “Yüksek” Olumsuz geri bildirim vardı. Reklam 6, Alaka Düzeyi, Olumlu ve Olumsuz Geri Bildirim’in hesaplanması için yeterli görüntüleme almadı. Hedefleme ayarlarının etkisi Hedef kitle, yaş sınırlamalarındaki küçük ad özel değişikliklerle tüm reklamlarda 25 ila 65 yaş arası Fin kullanıcılarına ayarlandı.

Bu gruplar tek başına yeterli görülmemiştir ve bu nedenle, her bir reklamın hedef grubu, reklamın alıcısına karşılık gelen ilgi alanlarına göre daha fazla tanımlanmıştır. “Lukinen” (Okuma) ve “Rakentaminen” (Bina) ile ilgilenen erkeklere yönelik “Reklamcılıkta Künye Sisustussuunnittelun Käsikirja” (Reklamın İç Mekan Tasarımı El Kitabı) reklamı hedeflendi. Aynı kitabın reklam 2 reklamı, “Sisustus” (İç Tasarım) ve “Okuma” (Lukeminen) ile ilgilenen kadınları hedef aldı. “Mökkeily” ya da “Kesämökki” (Cottage Living ya da Summer Cottage) ve “Grillaaminen” (Barbekü) ile ilgilenen kişilere “Burgeri joka makuun” (Her Lezzet İçin Bir Burger) ile ilgili 3. Reklam hedeflendi. Aynı kitaptaki Reklam 4’ün hedef grubu, “Lukeminen” (Okuma) ve “Ruoanvalmistus” (Yemek Pişirme) ile ilgilenen kişilere ayarlandı. Burgeri joka makuun ile ilgili Ad 5, “Ruoanvalmistus” (Yemek Pişirme) ile ilgilenen kişilere yönelikti. “Suuri juoksu- ja maratonkirja” (Büyük Kaçış ve Maraton Kitabı) ile ilgili 6 numaralı reklam, “Juokseminen” (Koşu), “Maratonit” (Maraton) ve “Lukeminen” (Okuma) ile ilgilenen kadın ve erkeklere yönelikti. 47 Tüm hedef grupların Ad 5 dışında tanımlanmış iki ilgi alanı vardı ve ulaşımı ikinci en geniş kapsamlı oldu ve ikinci en çok beğeni aldı. Bu noktada, Nisan 2016’da kısa bir süre için Ad 4’ün ayrı, aynı bir sürümü denendiğinde, reklam bütçesinin tam olarak harcanmadığı belirtilmelidir. Genişletilen hedef kitle “18 ila 65+ yaşlarındaki Fin insanlar” idi ve sonuç oranı daha da kötüleşti: Çok belirsiz bir hedeflemenin, reklamın öne çıkmasını ve ekran kazanmasını zorlaştırdığı sonucuna varılabilir. facebook ‘ta bir reklam platformu olan Ad 1 (Kodin Sisustussuunnitunnuntelun Käsikirja) ve 4 ve 5 (Burgeri joka makuun) olarak facebook ile aynı anda instagram kampanyalarında gösterildi.

Reklam filmleri, facebook ‘ta farklı hedef kitlelere ve yerleşimlere sahipti. Bu, sekiz ayrı reklam sürümüyle sonuçlandı: üç mobil reklam, dört bilgisayar reklamı ve tezde ele alınmayan üçüncü taraf bir sitede bir reklam. Bu reklamları karşılaştıran bir tablo Ek 6, s. 83. Kısaca belirtmek gerekirse, facebook reklamları (hem bilgisayar hem de mobil), en ucuz olan mobil reklamlarla TBM’nin daha düşük olduğunu ve TO’nun açıkça daha yüksek olduğunu ( instagram ’a göre 1,53’e karşılık ortalama 0,17). facebook reklamları, her üç instagram reklamında 31 tıklama ile toplamda 54 tıklama veya Sonuçlar aldı. Bununla birlikte, instagram üzerinde kullanıcılar daha fazla Harekete Geçtiler ve reklamları çok daha fazla “Beğendiler”: Tüm reklamlarinstagram üzerinde en az 40 beğeni aldı, bunlardan biri yüzünü aştı, ancak üç facebook mobil reklamı toplamda yalnızca 8 beğeni aldı ve Bilgisayar sürümleri toplamda sadece beş beğenir. Reklam Yöneticisi Excel raporu, tüm reklamların hedef kitlelerinin tüm yaş gruplarını gösteren bir sayfa içeriyordu. Bunlar, çeşitli yaş gruplarının davranışları hakkında ilginç bir kavrayış sunacaktı, ancak analiz sayıların hem instagram hem de olası facebook versiyonlarının sonuçlarını içermemesiyle zorlaştı. Excel tablosuna kısa bir bakış 188 sonuç, 101 kişi (% 54) erkekti ve 35-44 yaş arası kullanıcılar en fazla 25 (65+) yaş aralığındaki reklamları tıklamıştı. Niteliksel sonuçlar Kullanıcı anketinin nihai, açık sorusunun sonuçları bu bölümde altı kategoriye ayrılmıştır. Fin dilinde doğrudan alıntılara Ek 10, s. 85. Kullanıcıların instagram reklamlar hakkındaki genel düşünceleri Yanıtların çoğunluğunun tonu, yanıtların bölünmüş olduğu tüm ilgi alanları arasında şüphesiz olumsuzdur. Altı kişi, instagram ‘dan gelen tüm reklam vergilerini kaldırmayı isterdi ya da “reklamların instagram ‘a ait olmadığını” düşünüyordu.

Kullanıcılar fotoğraflarını paylaşmayı ve takip ettikleri hesapların çektikleri fotoğrafları görmeyi ve takip etmeyi seçtikleri hesaplara göre neyi gördüklerini belirlemeyi tercih ederler; reklamlar “ instagram düşüncesini mahvediyor”. Bir yanıt veren kişi, bazen, ilanın bir reklam olduğunu fark etmediklerini, ancak “normal” instagram bir gönderi olarak “üzücü” olmalarına tepki gösterdiğini, ancak diğer yandan, bir kullanıcı şaşırtıcı derecede az sayıda reklamdan bazılarının dikkatini çekti. Yemlere o kadar iyi entegre olurlar ki reklam olduklarını bile fark etmezler. Ayrıca altı kişi, “Sponsorlu” işaretini gördüklerinde ya da tanıdık markalardan görsel olarak ilginç videolar ya da fotoğraflar görmek için durduklarında onları kaydırmayı amaçlayan tarafsız tutumlara sahip olduklarını ya da ad-vertisements’a alıştıklarını söyledi. Bir katılımcı, estetik ve genç olduğu sürece, hoş görünüme sahip reklamlarda “beğen” e tıklamayı kabul etti – hatta markasına ya da ürüne göz atmaksızın. “Can sıkıcı” sorunları “ärsyttävä” (can sıkıcı) kelimesi, nitel yanıtlarda en sık belirtilen sıfat olmuştur. Reklamların kendilerini ifade ettiğini söyleyen pek çok cevaba ek olarak – ve özellikle de kullanıcı ilginç olarak görmüyordu – kullanıcılar daha önce (2015’te) reklamsız tek sosyal medya kanalı olan instagram ‘i göstermeye başladılar ve hayal kırıklığına uğradılar. . Bazı yanıtlar, her olası plat formunda reklamın varlığına da dikkat çekti. TV ve radyodan internete her kanaldan tüketicilere aktarılan reklamlar olumlu olarak görülmedi. 56 Reklamların sayısı Reklamların sayısıyla ilgili yorumlar hem tarafsız hem de olumsuz, bir kullanıcı, ne kadar az reklam olduğunu “şaşırtmış” olarak nitelendirdi. Tarafsız olanlar, reklam sayısının çok az olduğunu ya da rasyonel frekansla gösterildiklerini belirttiler. Bununla birlikte, daha fazla insan, çok fazla veya çok fazla sayıda reklam olduğu ve aşırı reklamın aceleyle yapıldığı ve kaçınılması gereken bir şeydi. Hedefleme Kullanıcılar, daha iyi hedeflemenin hem reklamverenlere hem de kullanıcılara fayda sağlayacağını açıkça görmüşlerdir: “Doğru hedefli reklamcılığın her şeyin alfa ve ogası olduğuna inanıyorum – aksi takdirde reklamlar yalnızca uygulamanın kullanımını bozar”. Kötü hedefleme ve agresif reklamcılık, markanıza olumsuz bir itibar kazandırır ve kullanıcıları rahatsız eder. Bir kullanıcı, reklamı yapılan ürün veya markaya olumlu duygular ya da ilgi uyandıracak herhangi bir reklam görmediklerini, ancak “düzgün bir şekilde hedeflenmiş reklamlarla mümkün olabileceğini” belirttiği kadarıyla gitti. Dahası, başarılı bir şekilde hedeflenen reklamcılık pozitif olarak görülüyor ve kullanıcılar daha ilginç markalar ve özellikle gençler için kullanılan temalar, özellikle de kullanıcı reklamdan bazı kişisel avantajlar elde ederse, gelecektir. Birkaç kullanıcı, hedeflemenin, kullanıcının izlediği hesaplara ve beğendikleri fotoğraflara ve videolara dayanabileceğini gösterdi.

Bu noktada, facebook ‘ta kullanıcı davranışları hakkında facebook ‘ta toplanan kullanıcı verileri, instagram ‘da hedefleme için tek temeldir, ancak instagram ‘in bu yöntemi benimseyip benimsemediği görülecektir. Reklamların kullanışlılığı kullanıcı algısı Reklamların kullanışlılığı hakkındaki kullanıcı görüşleri hakkındaki bulgular, birçok kullanıcının instagram reklamları hakkında “umursamadığını” ve “işe yaramaz” olduklarını belirtmiştir. Reklam öğelerini, feed’i kaydırırken, daha önemli içerikten alan açarak, uygulamayı yavaşlatırken ve birçoğuna hiç dikkat etmediklerinde “arada”: bir yanıt verenlerin söylediği gibi, “beynimin filtresi [ reklamlar] gereksiz in-formasyon olarak ”. Bir diğeri reklamları “spam” olarak algılayarak kullanıcılara reklamları gizlemek zorunda kaldıklarında daha fazla çaba sarfediyorlar. Bir kullanıcı istediği zaman bilgiyi aramaktan hoşlanırdı, aksi takdirde reklamlar “zorlanmış” hissederdi. Olumlu yorumlar, reklamların “bazen ilginç” ve bazılarının “yararlı” olduğunu ve instagram üzerinde reklamın “uygun” olduğunu belirtiyordu. Tek bir kullanıcı, bazı reklamların çok ilginç olduğunu ve kullanıcının reklamın onları nereye götürdüğünü görmek için heyecan duyduğunu, ancak reklamları da olmaksızın “iyi yapabileceklerini” söyledi. instagram ‘da reklam veren şirketler için geri bildirim ve iyileştirme önerileri Katılımcılardan daha iyi reklam önerileri sunmaları istendiğinde “ayrı”, “ilham verici”, “dikkat çekici”, “vay etkisi” ve “esprili” gibi kelimeler kullandıkları Bir yorum ile “Beni güldüren komik reklamlara bakmaktan mutluluk duyuyorum”. İşe koyulduğu gibi görünen reklamlar, ticari olmaktan ziyade kendiliğinden yapılır ve sadece ürün yerleştirme yerine gündelik durumları da gösterirlerdi. Bir kullanıcı “normal mesajlarda görülebilen gündelik hayatın aynı ilginç, açık tasvirini” diledi. Etkin kullanımda görmediğim sürece ürünle ilgilenmeyeceğim ”. Bir diğeri ise “bir ürünün satılması, başlangıç ​​noktası olmamalı, müşteriye iyi bir his veriyor” dedi.

İlk izlenimler önemlidir ve kullanıcıyı bir hikayeye katılmaya teşvik eden reklamlar, örneğin, markanın daha olumlu bir imajını yaratır. Tanıdık çevrimiçi perakendecilerin satışlarını ve videolarla ilgili bilgi almak istediğini belirten bir tek kişi, tek bir yorumun reklamların “uzun romanlar veya bütün filmler” olmaması gerektiğini belirtti. Hiç kimse uzun videoları izlemeyi bitirecek zamana sahip değil ”. Bir medya ajansında çalıştıklarını belirten bir katılımcı, reklamverenlerin, reklam öğesi içeriğini planlarken çevrenin ortamını dikkate almasını umuyordu: Reklamlar, ağır bir görsel platform olan instagram için kesin olarak yapılmalıdır.

Hakkında: Admin

Kontrol Ediliyor

Dijital Pazarlama’ya Nereden Başlamak Gerekiyor ? Rehber Makale

Dijital Pazarlama’ya Nereden Başlamak Gerekiyor ? Ücretsiz bilinmesi gereken sosyal medya rehberlerimiz, temel bir dijital pazarlama aktivitesini planlamak ve …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tavsiye Ediyoruz:portföy aracılığı hizmeti Reklam ve İletişim:  Whatsapp:  262 606 0 726  Skype:  live:2dedd6a4f1da91be
Yasal Uyarı: Blog Sitemiz; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Sitemiz ve içerisinde bulunan tüm içerikler taslak halindedir, kesinliği kanıtlanmış bilgiler değildir. Sitemiz kar amacı gütmez, ücretsiz bilgi paylaşımı yapan bir websitesi olarak yayın hayatına başlayacaktır. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz içeriği  [email protected]  adresi ile iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Yasal süre içerisinde ilgili içerikler sitemizden kaldırılacaktır.
mecidiyeköy escort ankara escort deneme bonusu veren siteler mamigeek.com
ataşehir escort kurtköy escort gebze escort şişli escort casinoslot ankara escort şişli escort ankara escort istanbul escort adana escort izmir eskort bursa eskort konya escort gaziantep escort malatya eskort antalya eskort mersin escort escort izmir escort bayan Megan Rain HD Porn Hardcore turkish sister Anal Sex Teens