Ana Sayfa / Ekonomi / Cari Açık Nedir

Cari Açık Nedir

Cari Açık Nedir

Haberlerde ve ekonomi sayfalarında sıkça karşımıza çıkan kavramlardan biri de “cari açık” kavramıdır. Cari açık kısa tanımıyla bir ülkenin diğer ülkelere sattığı mallar ve hizmetler karşılığında kazandığı paranın diğer ülkelerden aldığı hizmet ve mallara ödediği paradan az olması durumudur. Eğer ithalat yani dış alım ihracattan yani dış satımdan fazlaysa cari açık meydana gelir. Uluslar arası ticaret yapıldığında, hizmetlerin alım ve satımında(turizm, ulaşım hizmetleri gibi) ve yurtdışından gelen ya da yurtdışına giden bireylerin sağladığı döviz giriş çıkışları ele alındığında cari açık meydana gelebilir. Cari açık ile ülkenin gelişmişliği arasında ters bir orantı bulunur. Uzun vadede cari açığı az olan ülkeler gelişmiş ülkeler olarak kabul edilir. Bunun yanında bazı gelişmiş ülkeler zaman zaman ithalata yönelebilirler. Bu kısa vadeli bir cari açığın çıkmasına sebep olur. Lakin iç yatırımlarla ihracat desteklendiğinde bu cari açık kapanır. Kısa vadeli bu cari açık o ülkenin gelişmemiş olduğunu göstermez. Cari açığın olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Cari açık fazlaysa ihraç edilen mal da fazla demektir. Bu da ülke kaynaklarının el verdiğinden daha fazla yatırım yapabilme ihtimali doğurur. Aynı zamanda yeni gelişmekte olan bir ülkenin yeni üretim ve yatırımlar için kendi kaynakları yetersiz kaldığında dış kaynakları kullanması gerekecektir. Cari açık halinde kullanabileceği daha fazla ve çeşitli kaynak olacaktır. Cari açığın en önemli olumsuz etkisi ise ülkelerin dış pazarda rekabete girebilme olanağını düşürmesi sebebiyle dış borçlanmayı arttırma ihtimalidir.

Kontrol Ediliyor

Kredi Kullanmayı Düşünenlerin Bilmesi Gerekenler

Kredi kullanmayı düşünenlerin bilmesi gerekenler Kredi kullanmak günümüz ekonomik şartlarında her bireyin başvurduğu bir yöntemdir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir