Ana Sayfa / Sosyal Medya Kullanım Rehberleri / İnstagram’da Pazarlama ve Pazarlama Teknikleri Nedir ? REHBER

İnstagram’da Pazarlama ve Pazarlama Teknikleri Nedir ? REHBER

İnstagram’da Pazarlama ve Pazarlama Teknikleri Nedir ?

Son yıllarda teknolojik gelişmeler web ortamında mühim gelişmeler elde etmiştir. kullanım, kullanılabilirlik ve insanların çevrimiçi etkileşim şekli. Son istatistikler web ve Firmalar tarafınca fark edilen en mühim sosyal medya kullanımı hızla artmaktadır. sosyal medya platformlarında da varlığını arttırmak. Önceki araştırmalar yoğun bir halde sosyal medya pazarlaması alanında yürütülmüştür. Sadece, odak ağırlıklı olarak Genel olarak Feysbuk, Twitter ve sosyal medya platformları benzer biçimde platformlara yerleştirildi. Bu nitel tezin amacı, şirketlerin nasıl daha iyi anlaşıldığını anlamaktır. şu anda pazarlama amaçlı olarak sosyal medya platformunu kullanın faaliyetleri. Ek olarak sav, şirketlerin farkındalık ve endişelerini araştırmayı amaçlamaktadır. instagram üstünde 12-15 yaşındakilerin potansiyel erişimleri ile ilgili.

Sav sunmayı amaçlamaktadır sosyal medya alanında modern araştırmaya eklenebilecek yeni bilgiler pazarlama. Endişeyle ilgili araştırma sorusu: Firmalar instagram benzer biçimde nasıl kullanıyor? bir pazarlama aracı mı? İsveç için çalışan yedi pazarlamacı hakkında yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış oldu instagram üstünde bulunan firmalar. Ampirik bulgular çözümleme edilerek sunuldu. Kietzmann ve arkadaşlarının değişik yapı taşları, (2011) sosyal medya alanında, Çalışmaya temel bir iskelet olarak çalıştı. Öteki ilgili teoriler ek olarak ampirik bulgular ile karşılaştırıldı ve dört tema ya da yaklaşım belirlendi. İki Şirketlerin instagram ‘ı nasıl kullandıklarına dair ana ve bir ufak tema yada yaklaşımlar pazarlama aracı belirlendi.

instagram pazarlama ilk yaklaşımını ihtiva eder “Çaylak” adını verdiğimiz firmalar. Onlar nispeten nispeten yeni ve / yada platformda etkileşimde oldukları şekilde ayırt edici bir halde etken olmamıştır. Çaylaklar Deneysel bir aşamada bulunmanın karakteristiğini, en uygun kullanımlarını bulmaya çalışmak instagram instagram pazarlama ikinci yaklaşımı biz haiz firmalar ihtiva eder “Oldies” i çağırmak için seçildi. Bu firmalar içinde belirlenen bir özellik oldukça kapsamlı instagram deneyimi, uzun soluklu varlık ya da değişik daha kısa bir süre süresince etken varlık. Sadece, Şirket 4 dahil edilemedi Yukarıda tanımlanan yaklaşımlardan herhangi birinde, instagram üstündeki pazarlama eğilimleri şu şekilde: birazcık değişik bir karakter. instagram ‘ın pazarlama stratejisine özgü yaklaşımları “İstisna” demeyi seçtik.

Ek olarak görüşme meydana getirilen pazarlamacıların etik olmadığı görülmüştür. instagram ‘da 12-15 yaş grubundakiler hakkında kaygı duymuyorlar. Bu genç kullanıcı grubuna ulaştıklarına inanıyoruz. Son netice, bu yaklaşımların hepsinin, instagram ‘ın gerçeğinden kaynaklandığıdır. Şirketlerin en iyi şekilde nasıl faydalanacağını öğrenerek öğrendikleri yeni platform instagram özellikleri. Bir şirket oluşturmayı planlayan şirketleri teşvik etmek istiyoruz. instagram , bu özelliklerden bazılarını benimsemek için. 1. Gerçek zamanlı yön; instagram kullanıcıları devamlı olarak son olarak içerikle güncellemeleri besler, muhteşem bir halde oluşturur Pazarlamacıların malları ve ürünleri ilgili ve belirli bir noktada tanıtmaları için fırsat süre. 2. Hashtag’ler; instagram benzer biçimde ufak istatistiksel bilgiler için izin verdiğimiz benzer biçimde belirli alan kişi gruplarına ulaşmak için mükemmel araçlar. Bağlı hashtag kullanarak hedeflenen kullanıcılar içinde belirli ilgi alanlarına haiz olan firmalar, geliştirilebilir duruma gelebilir. 1.1 İnternet ve sosyal Medya’nın Yükselişi Bugün web İsveç’in çoğunluğunun organik bir yönü olarak görülüyor nüfusun gündelik yaşamı (İsveç Medya Konseyi, 2015, s. 4). Popülaritesi Akıllı telefonlar ve taşınabilir netin teknolojik olarak geliştirilmiş hızı performans (Davidsson, 2015, s. 5) bunun sonucunda İsveçli Bugünlerde nüfus azca fazlaca devamlı çevrimiçi (İsveç Medya Konseyi, 2015, s. 4). sosyal medya platformlarının yükselişi ile etkileşim ve paylaşım bir İnternet kullanımının mühim bir parçası (Kietzmann ve diğ., 2012). Kotler ve Armstrong (2011, s. 141) “insanların bulunmuş olduğu çevrimiçi topluluklar” olarak tanımlanan çevrimiçi sosyal ağları açıklar. data ve düşünce alışverişinde bulunmak ya da paylaşmak ”. Kaplan ve Haenlein (2010, s. 63) sosyal ağ siteleri olarak adlandırdıkları “

İnstagram’da Pazarlama ve Pazarlama Teknikleri Nedir ?

Kullananların kişisel data profilleri oluşturarak dostlarını çağrı etmesi ve iş arkadaşlarınız bu profillere erişme, e-posta ve anlık ileti gönderme birbirlerinin içinde. ” 1.3 instagram sosyal medya platformu instagram , 2010 senesinde bir uygulama olarak başlatıldı. akıllı telefonlar ( instagram [1], 2015). İş fikri, kullanıcılara bir arkadaşlarınızla mobil fotoğraflarınızı yükleyip paylaşmanın rahat bir yolu (instagram [1], 2015). platform hızla gelişti ve şimdi 12 video klip paylaşma imkanı sunuyor Saniyeler ve resimlere çeşitli filtreler ilave edin ( instagram [1], 2015). Aralıkta 2014 instagram , 200 milyon etken kullanıcıya sahipti, Mars’tan bu yana 100 milyon kullanıcı arttı aynı yıl (Statista [1], 2015). Küresel istatistikler, kullananların çoğunluğunun bulunduğunu göstermektedir. 25 yaşından ufak ve bir tek yüzde birkaçı 55 yaşın üzerindedir (Statista [2], 2015). İsveç’e bakıldığında, instagram , en popüler sosyal medya ağıdır. 9-16 yaşındakiler (İsveç Medya Konseyi, 2015, s. 12).instagram ana sürümü Reklamın içinden, uygulamanın kendisinde asla reklam bulunmadığı için artışmalı olarak, bu, instagram ‘ın öteki sosyal açıdan öne çıkmasını sağlar. şirketlerin alabileceği reklamlar içeren medya platformları. Bir tek instagram kullanıcıları ABD, nadiren de olsa feed’lerinde reklam yayınladı ( instagram [1], 2015). fazlaca Firmalar, içerik yükledikleri kendi instagram hesaplarına sahipler. Bunlardan biri H & M şirketleri, şu anda 6,1 milyon instagram kullanıcısı tarafınca takip edilmektedir. Böylece, her biri Şirket tarafınca tuploaded fotoğraf yada video 6 milyondan fazla şahıs tarafınca görülmektedir. instagram ‘da fotoğraf ve video yayınlamanın parasız olması, onu ucuz ve etkili kılar tanıtım kanalı Grusell (2006, s. 360) araştırmasında İsveçli tüketicilerin bulunduğunu belirtiyor olarak algılanan reklam ve reklamlara karşı pozitif bir tutum sergilemek Kendinden seçilmiş, e-posta ve metin mesajları yöntemiyle tanıtım genel olarak negatif alındı. 

instagram , kullananların yalnızca resimleri görebildiği ve Kullananların takip ettikleri etken bir seçim yaptıkları videolar yayınladı. instagram üstünde pazarlama kendiliğinden seçilir. Şirketlerimizi nasıl anladığımızı anlamaya çalışmak şu anda pazarlama amaçlı olarak sosyal medya platformunu kullanın Bu faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda yapabileceğimiz herhangi bir şey olup olmadığını merak ediyoruz. 1.5 Ihtimaller içinde Etik Çıkarımlar? Daha ilkin bahsedilen istatistiklere inanmak gerekirse, instagram oldukça popüler bir sosyal genç İsveçliler içinde medya platformu. Sadece, direkt İsveç yasaları yoktur küçüklere yönelik sosyal medya pazarlamasına karşı. Tek mevcut düzenleme İsveç Pazarlama Yasası (Marknadsföringslagen, SFS 2008: 486) yasaklandı Küçüklere yönelik reklamlarda direkt satın alma teşviki Tüketici Ajansı, 2015). Ek olarak, araştırmaya yönelik hiçbir bilimsel yazı bulamadık Pazarlama mesajlarının, üstünde bulunan evlatları nasıl etkileyebileceğine ilişkin potansiyel endişeler instagram ‘da etken olan şirketlerin Mesajlarının oldukça genç kitlelere erişme olasılığı. 2.1 sosyal Medya Pazarlaması Peyzajı sosyal medya, “mobil ve web tabanlı çalışan bir fenomen” olarak tanımlanabilir. bireyler ve Topluluklar, kullanıcı tarafınca oluşturulan içinde ne olduğu paylaşır, beraber oluşturur, tartışır ve değiştirir. ”(Kietzmann ve arkadaşları, 2011, s. 241). Kaplan ve Haenlein (2010, s. 67) pazarlamayı sosyal Medya platformları geleneksel pazarlamaya gore daha etkili ve daha azca maliyetlidir. Dahası, Mangold ve Faulds (2009, s. 358-359) iletişimin var bulunduğunu savunuyorlar. fenomen ile ilgili avantajlar; sosyal medya bir tek müşteri-müşteri etkileşimi, bununla beraber müşteri-iş etkileşimi ve müşteri-arası etkileşim. Jadhav ve arkadaşları, (2013, s.45) benzer bir halde tanımlamaktadır. sosyal medya platformlarının bir mesajın alıcısının Yazarın yanı sıra mesajı tüm bir topluluğa iletin. Kaplan ve Haenlein (2010), sosyal medyanın evrim geçirdiğini savunarak aynı yolda devam ediyor. Web 2.0. Web 2.0, İnternet’in yalnızca bir varlık olmaktan çıkmış olduğu benzer biçimde ortaya çıkmasına işaret eder. Bireylerin data arayabileceği, dönüşebileceği data veri tabanı kullananların kendilerine katılabilecekleri ve yeni içerik oluşturabilecekleri interaktif bir platform (Kaplan ve Haenlein, 2010). Bazı yazarlar (Kaikati & Kaikati, 2004; Singh ve ark., 2008) Bugünün paramparça edilen pazarlama ortamının bunu daha da zorlaştırdığını iddia ediyor modern pazarlamacılar, müşterilerine görmezden gelmeyi öğrendiler.

İnstagram’da Pazarlama ve Pazarlama Teknikleri Nedir ?

kitle kontakt pazarlama mesajları. Böylece alan kişi sadakatini korumak için Pazarlamacıların pazarlama mesajlarını müşterilere bu kadar garip göndermeleri fazlaca mühim bir tek onları görmezden gelmek istemiyorum (Singh ve ark., 2008). Kotler ve Armstrong (2011, s. 410) ek olarak “[…] yeni medya formatlarının pazarlamacıların daha ufak gruplara ulaşmalarını sağladığını iddia ediyorlar. Tüketiciler daha etkileşimli, ilgi çekici yollarla ”. Hanna ve arkadaşları, (2011, s. 271) Pazarlamacılar müşterilere ulaşmak amacıyla geleneksel olarak düşünmelidirler. ve pazarlama stratejileri geliştirirken yeni medya eşit derecede önemlidir 2.2.1 Kimlik Kietzmann ve arkadaşlarının (2011) modelinin merkezi yapı taşı Kimliktir. İçinde sosyal medya kimliğinin bal peteği “kullananların hangi seviyede ortaya çıktığını” somutlaştırıyor “yaş, cinsiyet, meslek ve bireysel tercihler açısından” (Kietzmann ve arkadaşları, 2011, s. 243). Muhtemelen değişik sosyal medya platformları Kullananların kimliklerini ifade etmeleri için değişik fırsatlar (Kietzmann et al., 2011, s. 243). Feysbuk benzer biçimde bazı sosyal medya platformlarında kullanıcılar tüm profili oluştururlar. öteki platformlarda ise bir tek bir takma ad istenebilir, dolayısıyla sosyal medya Kimliklerin gerçekle eşleşmesi mecburi olmayan sanal kimliklerin oluşturulmasına izin ver yaşam (Kietzmann ve arkadaşları, 2011, s. 244). Ek olarak Kietzmann ve arkadaşları, (2011, s. 244) sosyal medya platformlarının kullanıcılarının genel olarak mahremiyetleri mevzusunda oldukça istekli olduklarını, Bu yüzden firmalar kaybetmemek için kullanıcı bilgilerini kırılgan bir halde ele almalıdırlar. güvenilirlik. 5.8 Etik Çözümleme Tezin amacı, şirketlerin şu anda nasıl bulunduğuna dair daha derin bir anlayış kazanmaktır. Pazarlama amaçları ve aktiviteleri için sosyal medya platformunu kullanın. ve bununla ilgili pazarlamacılar arasındaki farkındalığı ve endişeyi araştırmak instagram üstünde 12-15 yaşındakilerin potansiyel erişim. Hunt’a gore (1976, s. 6) reklam ile tek amaç müşterileri ikna etmek benzer biçimde görünüyordu. Kaikati ve Kaikati (2004) ek olarak, gizli saklı pazarlamayı iddia eden bazı eleştirmenlerin görüşlerini aydınlatmaktadır.

İnstagram’da Pazarlama ve Pazarlama Teknikleri Nedir ?

manipüle etmeden, pazarlama yapmamadaki etiği sorgulama alan kişi. İsveçli Pazarlama Yasası’na (Marknadsföringslagen) gore (SFS 2008: 486) direkt pazarlama ile 16 yaşın altındaki evlatların hedeflenmesine izin verilmiyor (İsveç Tüketici Ajansı, 2015). Sadece, pazarlamanın mevcut olup olmadığını sorguluyoruz instagram direkt pazarlama olarak kabul edilebilir? Pazarlamacıların mevcut olup olmadığını merak ettik instagram instagram üstünde pazarlama ile ilgili herhangi bir etik kaygılar vardı. Sadece, Görüşmelerde karşı karşıya getirildi, genel etik bir kaygı mevcut değildi. pazarlamacılar içinde. Sadece görüşmelerde belirttiğimiz, pazarlamacıların instagram üstünde kendilerini pazarlamayı nasıl seçtikleri ile ilgili etik kaygılar. bundan dolayı instagram üstünde pazarlama çabalarının, aldatıcı. Görüşmeci 3, takipçilerinin, kendi özgür iradesi ve firmanın onları takip etmeye kimseyi teşvik etmemesi. Görüşme 3, 5, 7 ile ilgilenmediler ve dahası bunlar hedeflenenler olmadığından, 12-15 yaş grubu için gittikçe artan bir halde mevcut. izleyici. Şirket 4, mesajlarının pazarlamalarını düzenlemedikleri için instagram ‘da 12-15 yaş grubu için gittikçe artan bir halde mevcut küçüklere mesajlar. Sadece görüşmeci 3, eğer Bu yaş grubu hedef olarak, muhtemelen daha çok dikkatli olacaklardı.

Hangi içinde ne olduğu yayınlayacaklar? 5, 6 ve 7. net bir marka imajı oluşturmak ve dolayısıyla hangi mesajlarla ilgilendiler göndermek için seçti. Şirket 1, Feysbuk’ta seyircilerini birazcık daha yaşlı olarak ifade ediyor instagram ‘daki seyircilerinden daha çok. Firmanın fazlaca genç olduğu açıklandı takip edenleri, bilhassa bu tarz şeyleri instagram üstünde hedeflememiş olsalar bile. Interviewee 2, firmanın genel bir alan kişi segmenti hedeflediğini belirtti. her yaş grubunu ihtiva eder, sadece instagram ‘da olduğu benzer biçimde genç kesime ulaşmaya çalışırlar. instagram ‘in birazcık daha genç kullanıcılara haiz bulunduğunun bilincinde. 7 şirketi geniş bir alana ulaşmaya çalıştı. kitle ve instagram ‘daki kontakt şu anda bir belirli yaş grubu. Görüşmeci 5 mesajlarını açık tutmaya çalıştı, dolayısıyla genç kitleler de. Görüşmeci 6, dinleyicilerine bağlı bulunduğunu belirtti tonu birazcık uyarlayabilirler. Birazcık çekmek istediklerini belirttiler instagram ‘da daha genç kitleler, sadece eski müşterileri korkutmak istemiyorlardı.

Hakkında: Admin

Kontrol Ediliyor

Facebook Sayfanızı Geliştirmenin Yolları (infographic)

Facebook Sayfanızı Geliştirmenin Yolları (infographic) Facebook, hedef kitleniz ile sürekli bir diyalog kurmanız için harika …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tavsiye Ediyoruz:portföy aracılığı hizmeti Reklam ve İletişim:  Whatsapp:  262 606 0 726  Skype:  live:2dedd6a4f1da91be
Yasal Uyarı: Blog Sitemiz; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Sitemiz ve içerisinde bulunan tüm içerikler taslak halindedir, kesinliği kanıtlanmış bilgiler değildir. Sitemiz kar amacı gütmez, ücretsiz bilgi paylaşımı yapan bir websitesi olarak yayın hayatına başlayacaktır. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz içeriği  [email protected]  adresi ile iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Yasal süre içerisinde ilgili içerikler sitemizden kaldırılacaktır.
mecidiyeköy escort ankara escort deneme bonusu veren siteler mamigeek.com
ataşehir escort kurtköy escort gebze escort şişli escort casinoslot ankara escort şişli escort ankara escort istanbul escort adana escort izmir eskort bursa eskort konya escort gaziantep escort malatya eskort antalya eskort mersin escort escort izmir escort bayan Megan Rain HD Porn Hardcore turkish sister Anal Sex Teens