Ana Sayfa / Bilim Dünyası / İnternet’in Tarihi ve Web Tasarım Nedir ?

İnternet’in Tarihi ve Web Tasarım Nedir ?

İnternet’in Tarihi

İnternet, bilgi ve rekreasyon için geniş bir kaynak olmasına rağmen, birçoğu geçmişini ya da etkili web sayfaları tasarlama ve yaratma sürecini takdir etmemektedir. Bu çalışma, hem internet tarihini hem de web sayfalarının etkili tasarımı ve yürütülmesi için gerekli temel kavramları ele almayı amaçlamaktadır. Bilgisayar ağının kısa bir tartışmasını ve internetin araştırma ve devlet kurumları arasındaki bağlantı sorunlarını çözme şeklini içeren internet tarihi sunulmaktadır. Hyper Text Mark-up Language ile World Wide web, daha sonra internet üzerinden gönderilecek olan hiper metin belgelerini birbirine bağlamak için bir yol olarak kuruldu. Görsel tasarım esasları, etkili web sayfası tasarımıyla ilgili olarak sunulmakta ve tartışılmaktadır. Resimler, animasyonlar ve tam sayfa yapısı dahil olmak üzere web içeriğinin çeşitli yolları sunulmaktadır. Adobe Photoshop ve Dreamweaver CS6 ile birlikte Windows Not Defteri’nin kullanımı, her bir konunun öğrenci tarafından kendi kendine değerlendirilmesi bağlamında kısaca sunulur. Her bölüm öğrenciyi öğrenilen kavramları uygulama konusunda teşvik eden bir sınav ve uygulama bölümü ile sonuçlanır.


İnternet’in Tarihi ve Web Tasarım Nedir ?

 Cmd + Key: Belirtilen ikinci tuşa basarken Komut tuşunu basılı tutun. Seçenek + Tuş: Belirtilen ikinci tuşa basarken Seçenek Tuşunu basılı tutun. Windows Bilgisayar Alt + Tuş: Belirtilen ikinci tuşa basarken Alt Tuşunu basılı tutun. Ctrl + Tuşu: Belirtilen tuşa basarken Kontrol Tuşunu basılı tutun.
Ortak Kısaltmalar / Koşullar Animasyon: Hızlı çekimde görüntülendiğinde, hareket yanılsaması veren bir dizi sabit görüntü ARPA: İleri Araştırma Projeleri Ajansı Tarayıcı: Kullanılan yazılım programı web sayfalarını görüntülemek için ( internet Explorer)
CSS: Basamaklı Stil Sayfası Kodu: HTML veya XHTML bilgisayar dil kodunu gösterir.
FTP: Dosya Aktarım Protokolü GIF: Kayıpsız sıkıştırmayı kullanan bir resim formatı. 256 renk, animasyon ve şeffaf backgorunds destekler. Resimler ve klip art’ları için kullanılır. Onaltılık: On numara büküm sisteminde kullanılan on adet birimden ziyade, yer başına 16 birim esaslı bir numaralandırma sistemi.
HTML HTML’de renk değerlerini göstermek için kullanılır: Köprü Metni İşaretleme Dili HTTP: Köprü Metni Aktarım Protokolü HTTPS: Köprü Metni Aktarım Protokolü Güvenli. Köprü: Bir web sayfasındaki tıklandığında, tarayıcının belirtilen web içeriğini yüklemesine neden olan bir sıcak nokta internet: Birbiriyle bağlantılı bilgisayar ve ağlar sistemi.
JPEG: Ortak Fotoğraf Uzmanları Grubu – 16.000.000> rengi destekleyen kayıp imaj formatı. Fotoğraflar için kullanılır Bağlantı: Köprü olarak aynı SFTP: Güvenli Dosya Aktarım Protokolü Tag: Bir HTML veya XHTML komut URL’si: Evrensel kaynak konum belirleyici – temel olarak bir web adresi .
WWW: World Wide web İnternet üzerinden gönderilen hipermetin belgeleri.

XHTML: Genişletilebilir Köprü Metni İşaretleme Dili. Bugünün dünyasında, internete ve Dünya Çapında Ağa maruz kalmadığı nadir kişi. Son araştırmalara göre, 2004 yılı itibariyle bilgisayarsız Amerikan evlerinin sadece% 20’si, evlerin% 50’sinde ise yüksek hızlı internet bağlantısı vardı1. Birçoğumuz sadece interneti kullanmakla kalmadı, aynı zamanda web formunu da bir şekilde veya başka bir şekilde oluşturdu. Bu bölümün amacı, İnternet ve Dünya Çapında Ağın yanı sıra bilgisayar monitörü teknolojisine kısa bir giriş yapmak ve size nasıl çalıştığına dair temel bir anlayış kazandırmaktır. Kapsamlı ve teknik bir tarih bu çalışmanın kapsamı dışındayken, internetin ve web‘in tarihi ve gelişimi hakkında bazı fikirlere sahip olmak, teknolojinin getirdiği tasarım kısıtlamalarını anlamada yardımcı olur. Örneğin, bir web sayfasının metin formatının neden birkaç boyut, temel yazı tipi ve yazı tipi stili ile sınırlı olduğunu, bir web fotoğrafının çözünürlüğünün neden bu kadar düşük olduğunu, niçin içeriğin tam olarak yerleştirilmesinin zor olduğunu ve neden resimlerin olduğunu bilmeniz gerekebilir. HTML belgelerine gömülmek yerine bağlanır. web tasarımını incelerken, neden bu kadar çok kısıtlamanın olduğunu ve bunların etrafında nasıl çalışabileceğimizi (ya da onlarla) nasıl çalıştıracağınızı anlayacaksınız ve takdir edeceksiniz – İyi web tasarımcıları olma çabalarımızı kolaylaştırmak. En başta internet ve internet tarihinin tam olarak kesilmediği ve kurutulmadığı söylenmelidir.

İnternet’in Tarihi ve Web Tasarım Nedir ?

tarihin birçok versiyonu ve bu teknolojilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için kredi verilen birçok farklı insan var. Burada sunulan bilgiler, çeşitli kaynaklardan toplanan bu hikayelerin çoğunun bir derlemesidir. Ağlar İnternetin ve internetin tarihini ve işleyişini anlamak için önce bilgisayar ağları hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekir. En basit haliyle bir ağ, birbirine bağlı bir dizi insan, operasyon, yayın istasyonu veya bilgisayardır. Bir ağ örneği, batı filminde gördüğünüzü hatırlayabileceğiniz eski telgraf sistemidir. Telgraf, basit ikili kod (Mors kodu) kullanarak iki veya daha fazla uzak konum arasındaki iletişimi etkinleştirdi. Bir mesaj önce yazılı veya sözlü bir dilden, aralarında kısa veya uzun boşluklarla bir dizi tıklamaya dönüştürüldü (kodlama). İnternet ve web, ilk oturum bitti ve yol serbest bırakıldı. Paket anahtarlamada, bilgisayar verileri küçük parçalara ayrılır. Her bir parça, paket adı verilen bir veri paketine yerleştirilir. Paket, (orijinal verilere ek olarak) gönderen bilgisayarın adresini ve hedef bilgisayarın adresini içerir. Her paket kendi başına hedefine gönderilir ve diğer paketlerden tamamen farklı bir yol alabilir. Konsept, yoğun caddelerde hareket eden bir grup taşıta benziyor. Bir sokak sürekli olarak her türlü trafiği kabul edebilir ve bir araç menşe noktasından varış noktasına doğru hareket ederken kapalı değildir. Bir cadde kapalıysa, trafik başka bir yol alabilir. İnternet yönlendiricisinin ana işlevlerinden biri, mevcut olan en iyi rota boyunca hedeflere veri paketleri göndermek. Hedefte, paketler kullanılabilir bir veri dizisine yeniden monte edilir. Bu konsepti görselleştirmenize yardımcı olmak için, siz ve bir arkadaşınızın her birini kendi otomobilinizde aynı uzak yere götürmeyi düşünün. Aynı yerde başlıyorsunuz ama her biri farklı bir rota seçebiliyor ve yolculuğun sonunda her ikiniz de aynı yere varıyorsunuz ve yeniden bir araya geliyorsunuz. 1966 yılında Roberts DARPA’ya (daha önce ARPA- dipnot 2’ye) gitti ve ARPANET’in ne olacağıyla ilgili bir plan hazırladı. Paket anahtarlama ve bilgisayar ağının geliştirilmesi, araştırmacıların birbirlerinin çalışmalarını bilmeleri olmadan paralel olarak gerçekleşti. Ama sonunda donanım ve yazılım geliştiricileri bir araya geldi ve sonuçta İnternet‘e dönüşecek fikirler doğdu. 1969 yılının Eylül ayında, ARPANET’in ( internetin öncüsü) ilk düğümü UCLA’da tamamlandı.

İkinci düğüm Stanford’da kuruldu. Yakında, UC Santa Barbara ve diğeri Utah Üniversitesi’nde olmak üzere iki tane daha düğüm eklendi. Bu son iki düğüm, bilimsel formüller gibi görsel verilerin paylaşılmasını sağlayan uygulama görselleştirme projeleri içeriyordu. 1969’un sonunda, dört ana bilgisayar, sonunda İnternet olacak olan başlangıç ​​ARPANET’i oluşturdular. Bilgisayarlar hızlı bir şekilde eklendi ve ana bilgisayardan ana bilgisayara protokoller üzerinde çalıştı (bilgi alışverişi için bir dizi kural) ve diğer ağ yazılımı tamamlandı. Üç yıl sonra 1972’de, ARPANET’in ilk halk gösterimi yapıldı ve elektronik posta tanıtıldı. Protokollerde tüm zaman arıtılması gerçekleşti. ARPANET ( İnternet), birbiriyle bağlantılı birçok bağımsız tasarım ağının olabileceği fikrine dayanıyordu. Dolayısıyla, bildiğimiz internet, kullandıkları bilgisayar veya işletim türünden bağımsız olarak tüm kullanıcıların eşit erişim temeline bağlanmasına izin veren açık mimarlık ağları fikrini kullanmaktadır. Bu, herhangi bir türdeki sistem ve ağların standart protokolleri kullandıkça etkili bir şekilde iletişim kurmasını mümkün kılar. 1980’de İletim Kontrol Protokolü / İnternet Protokolü (TCP / IP) bir savunma standardı olarak kabul edildi ve 1 Ocak 1983’te tüm ev sahiplerinin TCP / IP standardını kabul etmesi veya dışarıda kalması gerekiyordu. Bu süre zarfında ARPANET, internet 7’ye ve askeri ve savunma toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan web Sayfası tasarımı’na girmiştir. Sekiz yıldan uzun bir süre içinde, “omurga” yedi kıtada ve hatta uzayda 50.000’den fazla ağa ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri’nin bunlardan sadece 29.000’i vardı.

İnternet’in Tarihi ve Web Tasarım Nedir ?

Dünya Çapında Ağ (World Wide web) Dünya Çapında Ağ (WWW) terimi, genellikle “ web” e kısaltılır, İnternet aracılığıyla erişilen birbiriyle bağlantılı hipermetin belgeleridir. Birçok kişi “ İnternet” ve “ web” terimlerini birbirinin yerine kullanmasına rağmen, gerçekte İnternet, veri transferini kolaylaştıran bir sistemdir ve web, verilerin kendisidir. İnternet, verilerin İnternet üzerinden dağıtılabileceğinden sadece bir tanesidir. Dolayısıyla İnternet web değildir ve iki terim karıştırılmamalıdır veya birbirinin yerine kullanılmamalıdır. İnternette birçok bilgisayar dili ve “protokol” bulunmaktadır. Bir protokol sadece veri iletimi için üzerinde anlaşılan bir formattır. Protokoller, diğer şeylerin yanı sıra, hata kontrolünün türünü, birbirine bağlı cihazların veri göndermeyi veya almayı nasıl bitirdiklerini ve kullanılan herhangi bir veri sıkıştırmasını nasıl belirleyeceğini belirler. İnternette kullanılan daha yaygın protokollerden bazıları; Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTP), Telnet ve Dosya Aktarım Protokolü (FTP). HTTP “HTTPS” nin güvenli bir sürümü de yaygındır. Bugün web çoğunlukla HTTP ve HTTPS protokollerini kullanıyor. internet Explorer ve Firefox gibi tarayıcılar, HTTP protokolünü (ve HTML gibi belirli dilleri) yorumlayabilen ve buradaki bilgilerin bir bilgisayar monitöründe görüntülenmesine neden olabilecek yazılım programlarıdır. Tarayıcılar, “ web sayfaları” olarak adlandırılan ve “hiper bağlantılar” kullanarak birbirine bağlanan web sayfalarına erişimi kolaylaştırır. Hiper bağlantı, bir web sayfasında, aynı belgede başka bir yere, tamamen farklı bir belgeye veya ortama bağlantı oluşturan bir öğedir. bir tür içerik. Bir tarayıcı penceresinde görüntülenen web sayfaları grafik, ses, metin ve video içerebilir. Gerçekte, grafikler, ses ve video, web belgesinin bir parçası değildir.

İnternet ve web web dokümanı ile bağlantılıdır ve içerdiği talimatlara uygun olarak görüntülenirler. Böylece görüntüler, sesler ve videolar internet üzerinden ayrı ayrı aktarılır ve metin ile birlikte hipermetin belgesinde yer alan talimatlara göre görüntülenir. Hem acemi hem de deneyimli olmak üzere birçok web tasarımcıları, iyi tasarım ilkelerini göz ardı eden web içeriği oluşturur. Sayfaları yoğun renkli arka planlar, çok sayıda animasyonlu resim ve / veya çok sayıda metin stili içerebilir. Tersine çevirme (karanlık bir arka planda açık renkli metin) gibi cihazlar çok sık kullanılır ve özellikle engelli kişiler için metni okumayı zorlaştırır. web tasarımının bursu ve pratiğinin çoğu, web için yazılı olarak, basılı belgelerde tipik olarak görülen geleneksel becerilerin ve süreçlerin web sayfalarına basit bir şekilde aktarılması; Belirli koşullar altında etkili olabilir, ancak çoğu zaman değildir. Ayrıca, çalışmalar tasarımcıların web tasarımını her zaman bir süreç olarak görmediklerini veya diğer iletişim biçimlerine bağlı olduklarını bulmuşlardır. Çoğu tasarımcı, içeriği göz ardı ederek, ustalaşmak için ihtiyaç duydukları teknolojik stratejilerden bahsetti. Birçok kişi teknolojinin kendi dilini konuşmadığından şikayet etti. Genelde, üzerinde çalıştıklarıyla benzer bir şey tasarlamış ve sonra kendi tasarım sayfaları için bu tasarım stilini kopyalamış olan birini ararlar. Bu uygulamalar tasarımcıların tasarımlarında daha tutucu olmalarına ve birbirilerine benzeyen birçok sayfa üretmelerine neden oldu. Daha sonra, bir web sayfası tasarlamada etkili olduğu düşünülen şeylerden bazıları nelerdir? Bu bölüm boyunca, işinizde daha iyi olmanıza yardımcı olacak stratejiler ve uygulamalar; benzersiz, çekici, etkili, kolay gezinilebilir ve kullanıcı dostu web sayfaları tasarlamak ve oluşturmak için sunulacaktır.

web tasarımındaki mevcut uygulama, web sayfasındaki elemanlara çeşitli stilleri ve nitelikleri uygulamak için basamaklı stil sayfalarının (CSS) kapsamlı kullanımını sağlamaktır. Bu bölümde yaptığımız gibi elle veya Dreamweaver gibi bir tasarım aracı kullanarak stil sayfaları oluşturmanın iki yolu vardır. Dreamweaver uygulamasını veya sizin için stil sayfalarını oluşturmak için benzer bir uygulama kullansanız bile, bunları elle tweek isteyebilir veya bunlara gereksinim duyabilirsiniz, bu yüzden bu konuda biraz bilgi edinmek iyi bir fikirdir. Bir HTML belgesini etkileyecek bir stil sayfası için, ikisi birlikte “yapıştırılmış” olmalı veya belgeyi amaçlanan şekilde sunmak için birlikte çalışacak şekilde birleştirilmelidir. Yapıştırmanın birkaç yolu vardır, ancak kısalık için sadece iki tane tartışılacaktır. Birincisi, bölümde sunulan örnekte yapıldığı gibi belge çapında bir stil sayfası uygulamaktır. Bu, belge başlığındaki etiketler arasındaki kuralları yerleştirerek gerçekleştirilir. İkincisi, bölümde de yaptığımız gibi etiketi kullanarak harici bir stil sayfası oluşturmak ve ona bağlantı oluşturmaktır. CSS, bir tarayıcı stil sayfasını anlamamış olsa bile, tasarlandığımız gibi biçimlendirilmemiş olsa da içeriğin hala görülebileceği şekilde tasarlanmıştır. Bir tarayıcının CSS uyumlu olmadığı konusunda endişeleriniz varsa, stil sayfasıyla tasarım yapabilir ve stil sayfasının kurallarını bir yorum etiketinin içine yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde eski tarayıcıların içeriği yok sayılır.

Hakkında: Admin

Kontrol Ediliyor

Az Parayla Yatırım Yapmak

Az Parayla Yatırım Yapmak Yatırım yapmak ve para biriktirmek hayatımızın her döneminde bizi zorlayan ama …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tavsiye Ediyoruz: Mediazone| instagram beğeni satın al | ucuz takipçi satın al | Ahşap Merdiven | arkadaşlık sitesi
sakarya escort sakarya escort sakarya escort
kartal escort
kartal escort
porno izle konya eskort beşiktaş escortMegan Rain HD Porn antalya escort eskisehir escort samsun escort adana escort mersin escort ankara escort izmit escort tekirdag escort sanliurfa escort manisa escort beylikduzu escort istanbul escort avrupa yakası escort