Başlıca Haberler
Ana Sayfa / Teknoloji / 3D Baskı Teknolojileri Nasıl Gelişti ?

3D Baskı Teknolojileri Nasıl Gelişti ?

3D Baskı Teknolojileri Nasıl Gelişti ?

Kuyumculuktan silah parçalarına kadar 3D baskı, üretim ve tasarım olanaklarının kapılarını açıyor. Yeni bir sanayi devriminin eşiğindeyiz ve kim yararlanacak? 3D baskı, dijital bir model kullanarak neredeyse her şeklin üç boyutlu nesnelerini yapmak için ilave bir üretim teknolojisidir. Süreç, tipik olarak plastik, metal, ahşap, beton vb. Malzemelerin birbirini izleyen katmanlarının biriktirilmesi yoluyla, hiçbir şeyden inşa edilen öğelerle bilgisayar desteklidir. Teknoloji, özellikle prototipte olmak üzere bir dizi sektörde kullanılmaktadır. mücevher imalat ve havacılık sektörleri kadar çeşitli sektörlerde ve uygulama sayısı hızla artmaktadır. Özellikle, 3D baskı için bir malzeme olarak grafen kullanımı, bu şekilde üretilebilecek ürün sayısını, örneğin tüm bilgisayarların ve güneş panellerinin üretimini açacaktır. Organik ürünlerin üretilmesi için 3D baskının kullanılması da, daha önce yapay vasküler sistemlere sahip olan “biyo-baskı” ile mümkündür ve bunun, karmaşık, işlevsel insan dokularının (örneğin bir kalp veya karaciğer) üretilmesine olanak sağlaması umulmaktadır. hemen hemen her organizmadan hücrelerin kullanılması. Önceden erişilmesi zor olan silahlar gibi daha fazla kişiye uzatılmış eşya üretme yeteneği ile ciddi kamu güvenliği sorunları vardır. Beklenen etkiler ve gelişmeler 3D baskının makro düzeyde etkisi, tüketici temelli ekonomimizi ve bununla ilgili toplumsal davranışları değiştirebilmenin yolu olabilir. Bireylerin kendi ürünlerini basabilecekleri, teknik özelliklerde ısmarladıkları ve kendi evlerinde rahatça kullanabilecekleri satın alma alışkanlıklarının kitlesel bir demokratikleşmesi potansiyeli vardır.

Etkinlik, alışveriş caddelerini ziyaret ederek veya çevrimiçi ürün siparişi vererek, geleneksel alışveriş yöntemlerinden, özel ve çok kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimine kaydırılacaktı. Üretimin kendisinden ziyade, ürünün tasarımı, tüketicilerin ödeyeceği şeydir ve bu sayede, 3 boyutlu yazıcıların tasarım amaçlı bir kulübe endüstrisinin ortaya çıkma potansiyeli vardır. Belki de en önemlisi, 3D baskının yaygın kullanımı yaratıcı inovasyonun taşkınlarını açabilir. Örneğin, bireysel makine parçaları gibi ısmarlama kullanımlar için daha karmaşık şekiller oluşturma yeteneği, daha etkin makineler ve bileşenler tasarlama ve üretme kabiliyetimizi büyük ölçüde artırabilir. 3D baskı tedarik zincirlerinin kısalması, ekonomi üzerinde çok fazla etki yaratabilirken, işgücü maliyetlerinin neredeyse sıfıra yakın bir değere düşmesi değil, aynı zamanda üretimin ‘Batı gelişmiş ülkelere doğru kaymasıdır. 3D baskıdan üretilen atık tipi ve hacmi belirsizdir ancak geleneksel üretim ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde farklılık göstermesi muhtemeldir. Biyolojik baskının sağladığı tıbbi faydalar önemlidir, örneğin, hastanın kendi hücrelerinin kopyalarını kullanan bir biyo-yazıcıdan üretilen bir maddeyle sprey ile ciddi yanıkların tedavi edilmesinden yalnızca birkaç sene önce olduğumuz tahminleri vardır. ve kollajen.

3D Baskı Teknolojileri Nasıl Gelişti ?

Toplumdaki daha büyük gömülmeden ortaya çıkabilecek beklenmedik etkiler? 3D baskının toplumun makyajı ve davranışları üzerindeki etkileri, vatandaşların alışveriş alışkanlıklarını değiştirmekten ziyade önemli olabilir. Örneğin, tüm ürünlerimiz evde üretilecek olsaydı, toplumdaki bireyler arasındaki kişisel etkileşim düzeyi açısından ne gibi etkiler olacak? Bu, alışkanlık alışkanlıklarımızı nasıl değiştirirdi ve ekonomimiz üzerindeki etkisi ne olurdu? Online alışveriş, halihazırda ‘caddeyi’ giderek daha fazla pazarlama operasyonunun, otomobil bayilerinin kullandığı iş modeline benzer bir şekilde markalarını tanıtmak için giderek artan şekilde ‘high-street’i’ görüntüleyerek, AB genelinde birçok mal ve hizmetin perakende satışına hükmetmektedir.

3D baskı teknolojisinin evdeki kullanımının artması bu süreci hızlandırır ve yerel yüksek idarelerin sonuçları ne olur? Ekonomiler, geleneksel üretim yöntemlerinden daha yüksek bir prime sahip dijital tasarım becerilerine sahip tasarım odaklı olmaya doğru mu olacak? Gündelik eşyaları evde basabilme yeteneği bir gerçeklik haline geliyorsa, toplumda bu teknolojiye en büyük erişimi kim olacak? 3D baskıya erişimden belirli bir demografik bölümün (yaş, cinsiyet, ırk, gelir seviyesi) hariç tutulması, örneğin bir 3D yazıcıyla arayüz yapmak için gereken becerilerin sadece genç bir demografide temsil edilmesi durumunda ekonomik riskler sunar. Bu, toplumun eski üyelerinin 3D basılmış projelerden yararlanamayacağı anlamına gelebilir mi? Dahası, nesiller arasındaki bilgi aktarımında bir azalma, 3D baskı teknolojilerinin yenilikçiliğinin yavaşlamasına neden olabilir mi? 3D baskının maliyetlerinin ve faydalarının dengesiz dağılımı, ‘bioprinting’, örneğin kişiselleştirilmiş ‘bio-bandajlar’ oluşturmak için organik materyalin ‘basılması’ düşünüldüğünde de bir sorundur. 3 boyutlu baskı dezavantajlarının bu tür kullanımlarına teknolojiye erişimi olan veya olmayanlar nasıl erişebilir? Örneğin, bazı toplum üyeleri başkalarına göre daha çabuk işe geri dönebilirse, o zaman başkalarına kıyasla istihdam edilebilirlik üzerindeki etkisi ne olabilir ve eşitlik ve ekonomik büyüme için etkileri nelerdir? Öngörülen kanun yapımı

3D Baskı Teknolojileri Nasıl Gelişti ?

Şu anda, bir ürünün 3 boyutlu bir yazıcı kullanılması dahil olmak üzere yetkisiz bir şekilde kopyalanması fikri mülkiyet haklarının (IP) hak ihlali anlamına gelebilir. Bu, bu tür ihlallerin daha kolay yapılmasına ve dolayısıyla gerçekleşmesi daha muhtemel hale gelirse, belki de düzenleme zorunluluğu sorunu 3D baskıya ilişkin olarak daha uygundur. Yasa koyucular, bu tür IP ihlallerinin çoğalmasını sağlamadığından ve ticari sömürü için 3D baskıyı başarılı bir şekilde düzenlemeye yönelik yaptırımın nasıl artırılabileceğini nasıl temin ederler? Tüketici koruma ve 3D baskı açısından, ‘üretici’ nin ürün güvenliği gereksinimlerini yerine getirme açısından kim olacağını belirlemek zor olabilir. Bir 3D yazıcı için tasarımcı malların bozulmasından sorumlu olur mu? Üçüncü taraf bir 3D yazıcı tarafından üretilen bir ürün, bir ‘hizmet’ olarak sınıflandırılmalı mı? Eğer öyleyse, tüketici-üretici ilişkisinin yeniden tanımlanması gerekebilir. Bu, tüketici koruma yasalarının tek başına güncellenmesiyle sağlanabilir mi? Ayrıca, atılan vücut parçaları (hücreler ve dokular vb.) Gibi biyolojik materyaller üzerinde mülkiyeti çevreleyen mevcut yasal sorunlar da vardır. Örneğin, ölen ve kim, teorik olarak, onlardan kar elde edebilmek için kim, sizin hücrelere ve dokulara sahip olmalıdır?

Tıbbi ürünlerin artık laboratuarda üretilmediği bir senaryoyu düşünürken, özel bir şirket veya birey tarafından endüstriyel bir ortamda ele alındığında, konunun önemli ölçüde daha karmaşık hale geldiği açıktır. Bu durumda, genetik olarak benzersiz biyo-basılı materyalle ilgili olarak bilgilendirilmiş onayı düzenleyen mevzuatın daha sıkı ya da en azından daha sıkı bir şekilde uygulanması gerekecek midir?

Hakkında: Admin

Kontrol Ediliyor

Temel Düzey Programcılığa Giriş Rehberi

Temel Düzel Programcılık Nedir ? Bir program, bilgisayarda belirli bir işlevi yerine getirmek için bilgisayar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir