Ana Sayfa / Bilim Dünyası / Akuaponik Sistemler Nedir ?

Akuaponik Sistemler Nedir ?

Akuaponik Sistemler Nedir ?

Dünya nüfusu hızla genişlemeye devam ederken, yenilikçi ve sürdürülebilir gıda kaynakları geliştirmek, Avrupa için temel önceliktir. Mekansal planlama, aquaponics’in daha fazla kullanımı ile nasıl başa çıkacak? Aquaponic sistemler, balık yetiştiriciliğini, tipik olarak tatlı suları, bitkilerin ekimi ile birleştirir. Bu, balıkların beslendiği ve dışkılarının doğrudan tutulduğu suya gübre olarak kullanıldığı bir ‘kapalı döngü’ akuakültür sisteminde gerçekleşir. Su daha sonra büyümek için kullanılan bitkileri besler ve suyu filtreler, böylece sistemdeki balıklarla yeniden kullanım için uygundur. Böyle bir sistemin ‘kapalı döngü’ olduğu söylenebilir ve bu nedenle aquaponics’in çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik özelliklerine önemli bir vurgu yapılır. Şu anda aquaponic sistemler sadece küçük ölçeklidir ve bu nedenle büyük ölçekli çiftçiliğin mevcut yöntemlerine göre yüksek üretim maliyetlerine maruz kalmaktadır. Bu tarım yönteminin popülaritesi yakın zamanda AGRI Komitesi tarafından sunulan ve Avrupa Parlamentosu tarafından Mart 2014’te kabul edilen kendi inisiyatif yasama raporunda kabul edildi. Ancak, su sporları geliştirme ve inovasyon için nasıl finanse edileceğinin açık olmadığı net değil. Hem balıkçılık hem de tarım politikası alanları AB içinde yer almaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği, Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu’nda, “çevresel etkilerin azaltılması” ve “sürdürülebilirliğin geliştirilmesi” gibi kriterler kullanılarak değerlendirilmekte olan işletmelerin bir takım hükümleriyle kaplıdır. Bu özelliklerin aynı zamanda aquaponics disiplini için de merkezi olduğu gibi, fonlamanın da aquaponics’e doğru yönlendirilmesi mümkündür.

Beklenen etkiler ve gelişmeler Yukarıda belirtildiği gibi, aquaponics kullanımı, kaynak verimliliğinin önceliklendirildiği daha az kapalı bir tarım sisteminin geliştirilmesine yol açabilir ve bu da asgari ekonomik sonuçlara yol açabilir. Bu, düşük düzeyde kaynak girdisi kullanarak yetiştirilen ürünlerle daha ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde gıda üretme fırsatı sunar. Aquaponics ayrıca, gıda üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmaya da yardımcı olabilir ve tedarik zincirlerinin kısaltılması yoluyla gıda güvenliği ve gıda sistemlerinin dayanıklılığını artırabilir. Yerel ekonomiler, çıktılarının bir kısmını geri almak için aquaponics kullanımıyla daha da güçlendirilebilir. Bu, son zamanlarda domates bitkilerini yetiştirmek için evsel atıksu kullanan araştırmacılar tarafından gösterilmiştir ve amonyum nitrat gibi sudaki zararlı kimyasalların tarımsal ve endüstriyel sistemlerde faydalı olacak şekilde toksik olmayan seviyelere indirildiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, bir aquaponic sistemi, mevcut tarım yöntemlerine kıyasla, gıda üretimi için kullanılan su miktarını önemli ölçüde azaltabilir. Ek olarak, birçok aquaponics sisteminin çok yönlülüğü, kentsel alanlar gibi atipik lokasyonlarda artan bazı gıda türlerine potansiyel olarak izin verebilecekleri anlamına gelir. Bahsedildiği gibi, bu, gıda tedarik zincirlerinin dayanıklılığını iyileştirmeye yardımcı olabilir, çünkü yiyecekler tüketileceği yere daha yakın üretilir.

Akuaponik Sistemler Nedir ?

Bu şimdiden başlamış olmasına rağmen, küçük ölçekli üretim ve aquaponic sistemlerden gıda üretiminin yüksek maliyeti nedeniyle zor olmuştur. Toplumdaki daha büyük gömülmeden ortaya çıkabilecek beklenmedik etkiler? Aquaponic sistemlerin kullanımının artmasıyla birlikte diyetlerimiz için ne gibi etkiler olabilir? Şu anda teknoloji sadece dar bir aralıkta (pH, sıcaklık, vb.) Kullanılabilir ve böylece sadece sınırlı sayıda bitki üretmek için kullanılabilir. Diyetimizin daha büyük bir kısmı böyle bir kaynaktan sağlanmış olsaydı, bu etki diyetimizde ne olurdu? Gelecekte bazı mineraller, vitaminler ve diğer besin maddeleri diyetlerden yoksun olabilir mi ve popülasyonların sağlığının nasıl değişeceği? Aquaponic sistemler, geleneksel tarım yöntemlerine kıyasla küçüktür ve daha pahalı olmalarına rağmen, daha az yer gerektirirler. Bu nedenle şehirler, aquaponiklerin kullanımı için ideal yerlerdir ve politika yapıcılar, daha fazla ademi merkeziyetçi gıda üretimine doğru bir kaymanın etkisinin, hem kırsal hem de kentsel alanlarda olabileceğini düşünmek zorunda kalabilirler. Örneğin, yeni ve mevcut binalar aquaponic sistemlere uyum sağlayacak şekilde nasıl yapılandırılabilir? Günlük mimariye entegre edilen Aquaponic sistemleri de, popülasyonları gıda üretimi ile yeniden ilişkilendirmeye yardımcı olabilir.

Bunun şehirler ve gıda üretimi ile ilgili politikaların kabulü açısından daha fazla etkisi olabilir. Böyle bir yöntemin kullanılmasının ekonomik etkileri de dikkate alınmalıdır. Daha pahalı, daha küçük ölçekli sistemlerin kullanılması gıda fiyatlarını artırır ve yiyeceklere erişim düzeyini değiştirir mi? Aquaponic sistemleri uygulayamayan topluluklar belki de daha yüksek gıda fiyatları ile karşı karşıya kalabilir ve bunun yerine ‘eski, verimsiz ve haksız’ tarım biçimlerine güvenebilirler. Aquaponics gibi daha emek yoğun bir gıda üretimi biçimi daha yaygın olarak kullanılacaksa ve gelecekte hangi işgücü-beceriye ihtiyaç duyulursa istihdam üzerindeki etki ne olurdu? Eğer aquaponic sistemler gıda üretiminden su tüketimini azaltabilirse, su fiyatları talebe düşer mi? Değişen su kullanımının ekonomi üzerindeki ekonomik ve çevresel maliyetleri ve faydaları nelerdir? Öngörülen yasama Avrupa Birliği (AB), bahsettiğimiz gibi, henüz su-havacılığına ilişkin bir düzenleme yapmadı ve bu nedenle, politika yapıcıların, bu teknolojiye yönelik olarak finanse edilmek üzere nasıl finansman sağlayabilecekleri net değil. Özellikle aquaponics için yeni mevzuatın üretilmesi veya gıda üretimi ile ilgili mevcut mevzuatın bu durumda yeterli olması gerekir mi?

Akuaponik Sistemler Nedir ?

Açık olan bir husus, aquaponic sistemlerinin göreceli olarak karmaşık ve teknik bir alan olması ve Avrupa Parlamentosundaki politika yapıcıların bu alandaki alanın delege edilmiş veya uygulanmış eylemler yoluyla düzenlenmesini göz önünde bulundurması olabilir. Benzer bir şekilde, politika yapıcıların diğer ürün ve teknoloji alanlarındaki sulak alanlarla ilgili düzenlemeleri dikkate almaları gerekebilir. Örneğin, politika yapıcıların aquaponic sistem verimini artırmak için genetik mühendisliğinin kullanımını nasıl düzenlemeleri gerekir? Aquaponic teknolojisinin yeni ortaya çıktığı ve henüz gelişmemiş olduğu düşünüldüğünde, bireysel Üye Devletler tarafından gelecekte yapılacak araştırmalar için güçlü bir odak noktası haline gelebilir. Bu nedenle, ulusal hükümetler tarafından önemli miktarda finansman sağlanabilecektir ve bu, AB tarafından Devlet Yardımı kurallarında saklı tutulması için dikkatli bir izleme yapılmasını gerektirecektir. Son olarak, planlama politikasının ve mevzuatının, toplumdaki aquaponic sistemlerin gömülü olması karşısında değişmesi gerekebilir. Teknoloji kentsel veya kırsal alanlara dahil edilebilir mi? Popülasyonlar sonuç olarak nereye gidecek? Her iki durumda da şu anda bir ulusal yeterlilik alanı olan kentsel planlama üzerinde bir etkisi olacaktır. AB, gelecekte aquaponic sistemlerin teda- visini daha doğrudan düzenlemeyi istemişse, bu düzenlemenin ulusal düzeyde şehir planlamasına daha fazla müdahale etmesi halinde, bir antlaşma değişikliği ufukta olabilir.

Hakkında: Admin

Kontrol Ediliyor

Teknoloji’nin Toplum Üzerinde Etkisi

Geçtiğimiz birkaç on yıl içerisinde bilgi işlem ve iletişimde bir devrim olmuştur ve tüm göstergeler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir