Ana Sayfa / Bilim Dünyası / Elektrik ve Enerji Depolama Teknolojisi Nedir ?

Elektrik ve Enerji Depolama Teknolojisi Nedir ?

Elektrik ve Enerji Depolama Teknolojisi Nedir ?

Avrupa çapında yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanılmasıyla ‘akıllı enerji kullanımı’ artık üzerimizde. Elektrik depolama, Avrupa’nın enerji direncini nasıl geliştirebilir ve gelecekte ‘off-grid’ yaşayacağız? Yeni depolama teknolojilerine yönelik araştırmalar, düşük tüketim dönemlerinde yenilenebilir nesilden üretilen aşırı elektrik enerjisinin verimli bir şekilde depolanmasına yönelik hedef ile patlamaktadır (yoğun zamanlarda tekrar kullanım için). Halihazırda aktif gelişimde, elektrik, mekanik, termal ve kimyasal olmak üzere dört kategoride gruplanan çeşitli baskın enerji depolama türleri bulunmaktadır. Kimyasal depolama sistemleri, özellikle elektroliz yoluyla Hidrojen üretenler en çok gelecek vaat eden teknoloji türü olarak kabul edilir. Depolanan gaz, elektrik üretmek veya bir yakıt hücresine, örneğin bir “hidrojen otomobiline” enerji sağlamak için bir yanma işleminin yürütülmesi için kullanılabilir. Yenilenebilir enerji teknolojileri AB genelinde yaygınlaştırılmakta, bunun yanı sıra elektrik üretildiği, tüketildiği, nakledildiği ve rezervde tutulduğu yerlere bağlı olarak çeşitli yerlerde depolama teknolojilerinden yararlanılabilmektedir. Enerji üretiminin yeri ve niteliğine bağlı olarak, kullanılan depolama sistemi tipi (Giga-Watt cinsinden ölçülen) çok büyük ölçekli, orta ölçekli (Mega-Watt) veya küçük, yüksek yerelleştirilmiş sistemler (KiloWatts). Enerji depolama araştırma ve geliştirmeye yapılan kamu yatırımları maliyetlerde önemli düşüşlere neden olmuştur.

Bununla birlikte, giderek daha fazla AB desteklerinin bu alanda araştırmaya tahsis edilmesi yönünde çağrılar var. Beklenen etkiler ve gelişmeler Elektrik depolama teknolojilerinin geliştirilmesi, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen artan enerji trendine uymaya başlıyor. Bu, Avrupa’nın politika yapıcılarının küresel iklim değişikliğini teşvik eden karbon emisyonlarını azaltmaya çalıştıkları için elektrik üretimini ve tüketimini teşvik etme arzusuyla önemli ölçüde desteklenmektedir.

Elektrik ve Enerji Depolama Teknolojisi Nedir ?

Gelecekte güvenli ve düşük maliyetli bir enerji tedariki sağlamak için fosil yakıt üreten bölgelerdeki politik istikrarsızlığa ve uzun vadeli yükselen enerji maliyetlerine karşı korunmak için petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarından bir vardiya da gerekli görülmektedir. Bununla birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarının esnekliği, bu tür kaynaklardan sağlanan oran arttığında bile, bu tür enerjiyi güvence altına almayı giderek zorlaştırmaktadır (2011 – 2012’den itibaren AB’de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik, 181.3TWh’den% 12’nin üzerinde artmıştır). 203.1 TWh). Daha fazla elektrik depolaması, enerji talebini “pürüzsüz” hale getirmeye yardımcı olacaktır, örneğin talep yüksek olduğunda (ancak yenilenebilir kaynaklardan nispeten düşük olan kaynaklar) enerji açığa çıkararak, yenilenebilir enerjinin daha fazla dağıtılmasını daha da mümkün kılar. Elektrik depolama teknolojilerinin, elektrik üretimi ve tedariki için sözde ‘akıllı şebekeler’ geliştirilmesinde hayati olduğu düşünülmektedir. Akıllı depolama sistemiyle elektrik depolama teknolojisinin birleşimi, bu tür sistemler aracılığıyla enerji tüketimini optimize etmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine giderek daha fazla bağımlı hale gelen talep yönetimi ve talep-cevabına önemli ölçüde esneklik katar.

Dahası, elektrik depolama için daha fazla seçenek ile “off-grid” e geçme daha iyi olmak, gelecekte beklenmedik kesintilere de bir çözüm sunabilir ve yerel düzeyde enerji direncini büyük ölçüde artırabilir. Toplumdaki daha büyük gömülmeden ortaya çıkabilecek beklenmedik etkiler? Elektrik depolama teknolojilerinin diğer teknolojilerle birleşimi, bu teknolojinin etkisi için önemli bir potansiyel sunmaktadır. Elektrik depolama, evlerin ve işletmelerin gelecekteki enerji ve ekonomik dayanıklılıklarına katkıda bulunarak ‘off-grid’ (daha kolay) yapmasını sağlayabilir. Bu, yerel bölgelerde yaşayanlar için daha sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlayabilir mi?

Elektrik ve Enerji Depolama Teknolojisi Nedir ?

Ulusal bir şebekeden ayrı olan ve ‘yer altı kümelenmeleri’ ile yerleşme yerlerinden yararlanan ‘yerel ağların’ olması daha verimli olacaktır. Eğer öyleyse, bu nüfus merkezlerinin gelecekteki konumları üzerinde nasıl etkiler? Bu, nüfusun genel eğilimini gittikçe artan ve kentsel alanlara doğru hareket ettirecek mi? Ek olarak, şebeke dışı kalmayla ilgili maliyetler vardır ve bunlar, ölçek ekonomileri, daha yüksek kurulum maliyetleri vb. Elde etmede zorluklar nedeniyle daha geleneksel “ızgara” türdeki altyapılara göre daha yüksek olabilir. Bu nedenle, off-grid yapmak için ödeme yapanların sayısı bu nedenle son derece önemlidir. İlk önce kim ödeyecek? Bireysel enerji tüketicisi mi yoksa kamu mükellefi mi olacak? Malın çoğunluğunun tüketiciler tarafından karşılanması gerekiyorsa, bu durumda off-grid, özel araçlarla ödeme yapmakla sınırlı olacak mı? Dahası, bunun faydalarının dağıtımı ne olurdu ve bu adil olur mu? Elektrik depolama teknolojileri, diğer teknolojilerin, örneğin hidrojenle çalışan araçların gelişimini etkileyebilir. Bir dizi hane ve işletme hidrojen depolama tesislerine sahip olsaydı, bu hidrojen yakıtlı araçlar için ağların geliştirilmesine yardımcı olabilir miydi? Bu gerçekleşirse, bu tür araçlar karayolu taşımacılığının baskın şekli haline gelebilir mi? Raylı elektrifikasyonu hızlandıran ve halihazırda son test safhalarında bulunan elektrikli otomobillerle, ulaşımın elektrifikasyonu büyük ölçüde gerçekleşmiştir.

Elektrik ve Enerji Depolama Teknolojisi Nedir ?

Bu nedenle, hidrojen depolamanın daha büyük bir şekilde dağıtılması, enerji üretiminin genel olarak elektriklendirilmesine yardımcı olma olasılığının daha yüksek olabilir. Öngörülen kanun yapımı Enerji üretimi ve tedariki için gereken yeterlilikler çoğunlukla ulusal düzeyde olmasına rağmen, AB’nin elektrik arzı yatırımlarının güvenliğini ve güvenliğini korumak için 2005/89 / EC sayılı Direktif kapsamında bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu, hem elektrik üretimi hem de tedarik için işleyen bir pazarın sağlanmasıyla sağlanır. AB aynı zamanda, aynı mekanizmaları kullanarak hidrojen bazlı elektrik depolama projelerini finanse etmeli ve bu tür yatırımları yönetmek için yeni Direktifler gerektirebilir mi? Bunun yerine bireysel Üye Devletlerin korunması mı gerekiyor? Sorular ayrıca hidrojen bazlı elektrik depolama gibi teknolojiler için gereken inovasyon seviyesinde kalmaktadır. Teknoloji son birkaç yılda önemli ölçüde gelişirken, bunu ticari olarak uygulanabilir projelere dönüştürmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulabilir. Yine, Avrupalı ​​politika yapıcılar bunun için finansmanı sağlamalı ve eğer öyleyse yasama eylemleri gerekli olacak mı? AB düzeyinde politika oluşturma, karbon emisyonlarındaki düşüş, yenilenebilir enerjinin payındaki artış ve konuşlandırılan enerji verimliliğinin artırılması hedeflerini belirlemede etkili olmuştur. Elektrik depolama için benzer hedefler de uygun olur mu ve eğer gerekliyse AB politika yapıcılar ve yasa koyucuları tarafından hangi düzeyde kurulabilir?

Son olarak, sağlık ve güvenliğin yasama alanları (hem tüketici hem de üçüncü taraf) özellikle hidrojen kullanılarak elektrik depolama teknolojisiyle ilgilidir. Bu tür teknolojiler Avrupa çapında toplumlarda yaygınlaşacak olsaydı, politika yapıcılar bu teknolojiye yakın yaşayan ve çalışanların korunmasını nasıl sağlayabilirler? Bir ‘off-grid topluluğu’ durumunda, tüm topluluk üyelerinin hakları, enerjiye adil erişim ile nasıl korunabilir? Bu gibi depolama teknolojileri yerel yaban hayatı için fiziksel bir risk oluşturur mu? Mevcut mevzuat, bunu yansıtmak için nasıl güncellenebilir ve Üye Devletlerin bunun için ne ölçüde yeterlilikleri vardır?

Hakkında: Admin

Kontrol Ediliyor

Teknoloji’nin Toplum Üzerinde Etkisi

Geçtiğimiz birkaç on yıl içerisinde bilgi işlem ve iletişimde bir devrim olmuştur ve tüm göstergeler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam ve İletişim:  Whatsapp:  262 606 0 726  Skype:  live:2dedd6a4f1da91be
Yasal Uyarı: Blog Sitemiz; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Sitemiz ve içerisinde bulunan tüm içerikler taslak halindedir, kesinliği kanıtlanmış bilgiler değildir. Sitemiz kar amacı gütmez, ücretsiz bilgi paylaşımı yapan bir websitesi olarak yayın hayatına başlayacaktır. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz içeriği  forumhizmeti@gmail.com  adresi ile iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Yasal süre içerisinde ilgili içerikler sitemizden kaldırılacaktır.