Ana Sayfa / Bilim Dünyası / Teknolojik Gelişimler ve Yenilikler Nedir ?

Teknolojik Gelişimler ve Yenilikler Nedir ?

Ekonomik ve sosyal hayatta inovasyonun etkileri nelerdir? Bu sorunun cevabı, tartışılabileceği gibi, inovasyon teriminin anlamına dayanmaktadır. Yenilik konusundaki yaygın bir algı, en yeni bilgileri kullanarak sunulan ileri teknoloji çözümlerine işaret eden bir algıdır. Bu tür yenilikler, temel olarak, bilim dünyasındaki en önemli mükemmellik merkezlerine yakın bağlantılara sahip olan, önemli araştırma ve geliştirme yoğunluğuna sahip, yüksek vasıflı işgücü ve iş faaliyeti sonucu olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, inovasyonun önemi, daha geniş ve yukarıda bahsedilen yüksek teknoloji endüstrisinde elde edilemeyen yenilikler içermektedir. Bu son perspektiften, yenilikler sadece yeni ürünleri veya süreçleri içermez, fakat aynı zamanda önemli ekonomik ve sosyal etkilere sahip olabilecek düşük teknolojili sektörlerden kaynaklanan gelişmişleri de kapsar. İşletmelerin yenilikçi aktivitelerini, özellikle teknolojik yenilikleri desteklemek için dünya çapında artan ilgi, ulusal ekonomilerin rekabet gücünü korumayı veya geliştirmeyi amaçlamakta, aynı zamanda ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan kaynakların ve çevre üzerindeki etkilerin etkilerinin farkındalığının bir sonucudur. Yeni üretim ve tüketim kalıplarının tasarımı. Bu yazıda, teknolojik inovasyonun ekonomik gelişmeye nasıl katkıda bulunduğunu tartışıyoruz. Bu analiz bağlamında, artan üretim, istihdam ve çevre korumaya destek olarak yeni fikirler üretme yeteneklerinin bir sonucu olarak organizasyonların sürdürülebilir gelişmesine odaklanıyoruz. Bu nedenle, bölüm 2, ekonomik yenilik ve yenilik süreci kavramına, ekonomik ve sosyal yaşamda elde edilebilecek farklı türdeki yeniliklerin etkisini yansıtan sembolik anlayışa dahil edilen özellikleri dikkate alarak tahsis edilmiştir.

Teknolojik Gelişimler ve Yenilikler Nedir ?

Farklı türlerde teknolojik inovasyonun ekonomideki etkileri hala literatürde tartışmalı bir konu olduğundan, özellikle de ampirik olanda, öncelikle farklı bakış açılarından bölüm 3’teki inovasyon türlerini analiz etmeyi düşünüyoruz. Bölüm 4’te, literatür ve bölüm 5 sonuçlarına en önemli katkıları gözden geçirerek, ekonomideki teknolojik inovasyon insidansına ilişkin teorik ve ampirik mevcut çerçeveyi ana hatlarıyla belirledik. 2. Teknolojik inovasyon kavramı ve inovasyon süreci Schumpeterci bakış açısı, inovasyonun sonuçları olarak ekonomik gelişmeyi niteliksel bir değişim süreci olarak ele almaktadır. Bu nedenle, J. Schumpeter, inovasyona, mevcut kaynakların “yeni kombinasyonlarının” oluştuğu, girişimcilik faaliyetinin bir fonksiyonu olarak hitap etmektedir. Schumpeter tarafından Ekonomik Gelişme Teorisinde (1934) sunulan tanım, yeni ürün ve hizmetlerin üretim faktörlerinin “yeni kombinasyonlarını” ilişkilendirmek, yeni üretim süreçlerini, pazarlama ve iş organizasyonunu tanıtmak için referans olmaya devam etmektedir. Prensip olarak, literatür yenilikten farklı bir buluş ile çalışır.

Örneğin, F. Malerba (1997) buluşu, yeni bir fikir, yeni bir bilimsel keşif ya da teknolojik bir yenilik olarak (uygulanmayan ve yayılmayan) tanımlar; inovasyon ise, buluşun bir sonucu olarak, buluşun bir buluşunun ticarete konu olan bir uygulamasını ifade eder. ekonomik ve sosyal uygulamaya entegrasyon. Bu nedenle, inovasyon, bir fikirle başlayan ve gerçekleşmesiyle devam eden bir sürecin sonucu olarak kabul edilir. Aynı Schumpeterci bağlamda, Oslo Manual (2005), yeniliği yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş mallar (ürünler veya hizmetler), süreçler, pazarlama yöntemleri veya iş organizasyonu üreten bir etkinlik olarak tanımlar. Bu çerçevede, Frascati Manual’a  göre teknolojik yenilikler, teknolojik yeniliklerin, performans özelliklerinden, iyileştirmelerin aksine ortaya çıktığı, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş teknolojik ürünleri ve süreçleri içermektedir. Adanmışlık süreçlerinin bir sonucu olarak, özellikle teknolojik yenilikler için buluşu inovasyondan ayırmak her zaman mümkün değildir. Bununla birlikte, belirli koşulların yerine getirilmemesi de dahil olmak üzere, bir fikrin ortaya çıkması ve uygulanmasının uygulamaya geçmesi için farklı talepleri yansıtan, inovasyonun ve buluşun ortaya çıkması arasında birkaç on yıl bile olsa farklılıklar olabileceği biliniyor. yaymak için (hala yetersiz talep, üretimin henüz mevcut olmayan girdi veya üretim tamamlayıcı faktörlerinin eksikliğinden kaynaklanan üretim imkansız).

Teknolojik Gelişimler ve Yenilikler Nedir ?

Ek olarak, bir buluş uygulaması, kendi başına, inovasyon süreci başarısı için tamamlayıcı icatlara ve yeniliklere ihtiyaç duyabilir. K. Pavin’in (1987, s. 9) belirttiği gibi, “çoğu teknoloji karmaşıktır ve birikimlidir. Seviye teknolojik faaliyetlerinin ağırlıklı olarak ortaya çıktığı şirketler için özeldir ”. Buluşlar farklı ekonomik ve sosyal ortamlardan kaynaklanabilirken, yenilikler esas olarak firmanın faaliyetinin bir sonucudur. Bir buluşu kullanabilme ve inovasyona dönüştürebilmesi için, firma bilgiyi, insani, finansal ve maddi kaynakları verimli bir şekilde birleştirmeli ve işlevsel bir dağıtım sisteminin varlığına ihtiyaç vardır. Böyle bir bakış açısından, mucitin rolü, yenilikçi girişimcinin (“girişimci” olarak adlandırılan Schumpeterci vizyonunda gerekli faktörler kombinasyonundan sorumlu kişi veya kuruluş birimi) farklıdır. Buluş ile inovasyonu ayırma zorluğu da, yenilik süreci sürekliliğinden kaynaklanmaktadır. Kline ve N. Rosenberg (1986, s. 283) şöyle diyordu: “bir yeniliği, ekonomiye kesin bir tarihte girme olarak tanımlanabilecek iyi tanımlanmış, homojen bir şeymiş gibi davranmak ciddi bir hatadır. veya kesin bir zaman noktasında kullanılabilir hale geliyor. Gerçek şu ki, en önemli yenilikler yaşamlarındaki büyük değişikliklerden geçiyor – değişebilen ve sıklıkla meydana gelen değişiklikler ekonomik anlamlarını tamamen değiştiriyor. Buluşun ilk girişinden sonraki gelişmeler, ekonomik olarak, buluşun ilk elverişliliğinden orijinal formunda çok daha önemli olabilir ”.

Teknolojik Gelişimler ve Yenilikler Nedir ?

Dolayısıyla, buluş çoğu zaman birbiriyle ilişkili inovasyon süreçlerinin yer aldığı uzun bir sürecin bir sonucu olabilir. İnovasyon süreçleri, sahip olunan finansal kaynaklar ve elde edilen sonuçlar ile ilgili aynı özellikleri göstermez, ancak inovasyon türüne, firmanın büyüklüğüne veya strateji alanındaki deneyimine ve deneyimine göre işletme düzeyinde farklılıklar sunar. Yenilikçi süreçlerin çeşitliliği, mikro-toplanmış veriler kullanarak maliyet analizi ve inovasyon faaliyetlerinin sonuçlarının analizinde zorluklar doğurmaktadır. Bu nedenle, şirketlerin yenilikçi faaliyetlerinin araştırılması, inovasyon kolaylaştırıcıları ve bunların sektör ya da ekonomi tarafından bir bütün olarak elde edilebilecek ticari rekabet avantajları üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. Yine de, yenilik süreçlerinin bazı ortak özelliklerini tasvir ediyoruz: teknik bilgiye dayalı olarak yeni / geliştirilmiş malların (ürün ve hizmetler), pazar talebi değişikliğinin veya ikisinin bir kombinasyonunun elde edilmesi için fırsatları keşfetmeyi ima ediyorlar.

Teknolojik inovasyonun yatırım çabaları, ağırlıklı olarak, bilginin üretimdeki deneyimle biriktirildiği, kullanmayı ve öğrenerek öğrenme yaptığı gelişim ve üretim mühendisliği ile ilgilidir (Pavitt, 1987, s. 9); ?? İnovasyon sürecine dahil olan maliyet ve performansların, temel olarak araştırma ve geliştirmeye ve kullanıcıların yeni eserlere olan tepkilerine dayanan kesin bir öngörüsü mümkün değildir. İnovasyon iş faaliyetlerinin analiz edilmesindeki zorluklar, bizim açımızdan, inovasyonun, tek yönlü nedensellikleri tanımlayan ardışık, zaman ve kavramsal-ayırt edici aşamalardan oluşan doğrusal bir süreç olmadığı gerçeğine dayanmaktadır. İnovasyon, daha önce edinilen bilginin, yeni teknolojilerin sonuçlarının, teknolojik gelişimin veya mevcut teknolojinin yeni kombinasyonlarının kullanımına dayanır. Ancak, “lineer model” (Şekil 1) – inovasyon sürecinin aşamaları arasındaki tüm muhtemel bağlantıları betimlememekle birlikte, sırasıyla, en yeni olanları yeniden gözden geçirerek, yeni inovasyonlara yol açabilir – Her bir aşamanın, bir önceki kesinleşmeye göre, bağımlılığın kabul edilmesinin kabul edilmesinde inovasyon sürecinin anlaşılmasında yararlıdır.

Kontrol Ediliyor

Giyilebilir Teknolojiler Nedir ?

Giyilebilir Teknolojiler Nedir ? Fiziksel elektronik cihazlardan yeni ‘akıllı kumaş’ tiplerine kadar, kıyafetlerimizin giyilme nedenleri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir