Ana Sayfa / İnternet / Teknoloji’nin Toplum Üzerinde Etkisi

Teknoloji’nin Toplum Üzerinde Etkisi

Geçtiğimiz birkaç on yıl içerisinde bilgi işlem ve iletişimde bir devrim olmuştur ve tüm göstergeler teknolojik ilerlemenin ve bilgi teknolojisinin kullanımının hızlı bir şekilde devam edeceği yönündedir. Yeni bilgi teknolojilerinin gücü ve kullanımındaki dramatik artışlara eşlik etmek ve desteklemek, hem teknolojik gelişmelerin hem de artan rekabetin bir sonucu olarak iletişimin azalan maliyeti olmuştur. Moore yasasına göre, mikroçiplerin işleme gücü her 18 ayda bir ikiye katlanıyor. Bu gelişmeler birçok önemli fırsat sunmaktadır, ancak aynı zamanda büyük zorluklar da ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde, bilgi teknolojisindeki yenilikler, toplumun çeşitli alanlarında geniş kapsamlı etkilere sahiptir ve politika yapıcılar, ekonomik üretkenlik, fikri mülkiyet hakları, gizliliğin korunması, bilginin satın alınabilirliği ve bilgiye erişim ile ilgili konularda hareket etmektedir. Şimdi yapılan seçimlerin uzun vadede sonuçları olacak ve sosyal ve ekonomik etkilerine dikkat edilmeli. Bilgi teknolojisindeki ilerlemenin en önemli sonuçlarından biri muhtemelen internet üzerinden elektronik ticaret, yeni bir iş yapma şeklidir. Sadece birkaç yaşında olmasına rağmen, ekonomik faaliyetleri ve sosyal çevreyi kökten değiştirebilir. Zaten iletişim, finans ve perakende ticaret gibi büyük sektörleri etkilemekte ve eğitim ve sağlık hizmetleri gibi alanlara genişleyebilmektedir. Elektronik olarak yürütülen bir işletmenin tüm değer zinciri boyunca bilgi ve iletişim teknolojisinin kesintisiz uygulanmasını ima eder. Aşağıdaki bölümler, bilgi teknolojisi ve elektronik ticaretin iş modelleri, ticaret, pazar yapısı, işyeri, iş piyasası, eğitim, özel hayat ve bir bütün olarak toplum üzerindeki etkilerine odaklanacaktır. İş Modelleri, Ticaret ve Pazar Yapısı Bilgi teknolojisinin işi etkilediği önemli bir yol, uzaklığın önemini azaltmaktır. Birçok endüstride, işin coğrafi dağılımı önemli ölçüde değişmektedir.

Örneğin, bazı yazılım firmaları, Hindistan’a veya ücretlerin çok daha düşük olduğu diğer ülkelere proje göndererek yazılım mühendisleri için sıkı yerel pazarı yenebileceklerini keşfettiler. Ayrıca, bu tür düzenlemeler zaman farklılıklarından faydalanabilir, böylece kritik projeler neredeyse tüm saatlerde çalışabilir. Firmalar, imalatlarını diğer ülkelere devredebilir ve pazarlama, Ar-Ge ve dağıtım ekiplerini üretim grupları ile yakın temas halinde tutmak için telekomünikasyona güvenebilirler. Böylelikle teknoloji ülkeler arasında daha ince bir işbölümü sağlayabilir, ki bu da her milletin çeşitli becerilere olan göreceli talebini etkiler. Teknoloji, çeşitli iş türlerinin ve istihdamın birbirinden ayrılmasını sağlar. Firmalar ekonomik faaliyetlerini tespit etmek için daha fazla özgürlüğe sahipler, altyapı, işgücü, sermaye ve diğer kaynak pazarlarındaki bölgeler arasında daha fazla rekabet yaratıyorlar. Aynı zamanda düzenleyici arbitraj için kapıyı açar: firmalar hangi vergi otoritesinin ve diğer düzenlemelerin uygulanacağını giderek daha fazla seçebilirler. Bilgisayarlar ve iletişim teknolojileri, daha fazla piyasa benzeri üretim ve dağıtım biçimlerini de teşvik etmektedir. Alıcılar tarafından istenen hemen hemen her türlü fiyat ve ürün bilgisine düşük maliyetle 24 saat erişim sağlayan bir bilgi işlem ve iletişim teknolojisi altyapısı, etkin piyasa işlemine yönelik bilgi engellerini azaltacaktır. Bu altyapı aynı zamanda gerçek zamanlı işlemlerin gerçekleştirilmesi ve satış görevlileri, borsa tacirleri ve seyahat acenteleri gibi aracılar, aracılar ve satıcılar arasında gereksiz bir bilgi bağlantısı sağlamak olan aracılar da sağlayabilir. Aracıların kaldırılması, üretim ve dağıtım değeri zincirindeki maliyetleri azaltacaktır. Bilgi teknolojileri, telefon veya bilgisayar ağları kullanılarak hızlı bir şekilde sipariş verilebilen ve daha sonra bilgisayarları ve iletişim teknolojilerini faaliyetlerini kontrol etmek için yoğun bir şekilde kullanan entegre taşımacılık şirketleri aracılığıyla gönderilebilen, gelişmiş posta siparişi perakendeciliğinin evrimini kolaylaştırdı.

Teknoloji’nin Toplum Üzerinde Etkisi

Yazılım gibi fiziksel olmayan ürünler, tüm taşıma kanalını ortadan kaldırarak elektronik olarak gönderilebilir. Ödemeler yeni yollarla yapılabilir. Sonuç, dağıtım kanalı boyunca, maliyet düşürme, daha düşük nihai tüketici fiyatları ve daha yüksek kar marjları ile bir arada bulunmadır. Bilgi teknolojisinin firmaların maliyet yapısı üzerindeki etkisi, elektronik ticaret örneğinde en iyi şekilde gösterilebilir. Geleneksel bir mağazada değil, elektronik ticaret yoluyla bir satış gerçekleştirirken en önemli maliyet azaltma alanları arasında fiziksel kuruluş, sipariş yerleştirme ve uygulama, müşteri desteği, personel alımı, stok taşıma ve dağıtım yer almaktadır. Her ne kadar bir e-ticaret web sitesinin kurulması ve sürdürülmesi pahalı olsa da, böyle bir vitrinin fiziki olandan daha iyi olması daha ucuzdur çünkü her zaman açık, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından erişilebilir ve çok az değişken maliyeti vardır. böylece talebi karşılamak için ölçeklenebilir. Birkaç yerine bir ‘mağaza’ sürdürerek, yinelenen envanter maliyetleri ortadan kalkar. Buna ek olarak, e-ticaret, yeni müşterileri çekmek için maliyetlerin azaltılmasında çok etkilidir, zira reklamcılık diğer medyalardan daha ucuzdur ve daha hedeflidir. Dahası, elektronik arayüz, e-ticaret tüccarlarının bir siparişin dahili olarak tutarlı olduğunu ve sipariş, makbuz ve faturanın uyuşup uymadığını kontrol etmelerini sağlar. E-ticaret yoluyla, firmalar müşteri desteğinin çoğunu harekete geçirebiliyor, böylece müşteriler doğrudan veritabanlarına veya el kitaplarına erişebiliyorlar. Bu, genel olarak hizmet kalitesini geliştirirken maliyetleri önemli ölçüde azaltır. E-ticaret mağazaları çok daha az, ama yüksek vasıflı çalışanlar gerektirir. E-ticaret ayrıca stok taşıma maliyetlerinde de tasarruf sağlar. Giriş ne kadar hızlı yapılırsa sipariş edilebilir ve teslim edilebilir, daha büyük bir envanter ihtiyacı o kadar az olur.

Azaltılmış stoklarla ilgili maliyetler üzerindeki etki, ürünün sınırlı bir raf ömrüne sahip olduğu (örneğin muz), hızlı teknolojik eskimeye veya fiyat düşüşlerine (örneğin bilgisayarlara) veya yeni ürünlerin hızlı akışına maruz kaldığı sektörlerde daha belirgindir. (örneğin kitaplar, müzik). Gönderim maliyetleri, elektronik ticaret yoluyla satın alınan birçok ürünün maliyetini artırabilir ve nihai fiyata önemli ölçüde eklenebilirse de, önemli e-ticaret segmentleri olan finansal hizmetler, yazılım ve seyahat gibi dijital ürünler için dağıtım maliyetleri önemli ölçüde azalır. Elektronik ticaret bazı aracıların arabuluculuğuna yol açsa da, diğerlerine daha fazla bağımlılık ve ayrıca tamamen yeni aracı işlevler yaratır. E-ticaret işlemlerine maliyet katabilecek aracılık hizmetleri arasında reklam, güvenli çevrimiçi ödeme ve teslimat bulunmaktadır. Bir e-ticaret tüccarı olma ve mağaza kurma gibi göreceli kolaylık, tüketicilerin kolayca bunalmış olabilmeleri için çok sayıda teklife neden olmaktadır. Bu, bir marka adı oluşturmak için reklam kullanmanın önemini artırır ve böylece tüketici yakınlığını ve güvenini oluşturur. Yeni e-ticaret start-up’ları için bu işlem pahalı olabilir ve önemli bir işlem maliyetini temsil eder. Açıklık, küresel erişim ve e-ticaretin doğal nitelikleri olan fiziksel ipuçlarının eksikliği de onu sahtekarlığa karşı savunmasız kılar ve böylece e-ticaret tüccarlarının geleneksel mağazalara kıyasla belirli maliyetlerini artırır. E-ticaret işlemlerinde kredi kartlarının kullanımını korumak için yeni teknikler geliştiriliyor, ancak daha fazla güvenlik ve kullanıcı doğrulama ihtiyacı artan maliyetlere yol açıyor. E-ticaretin önemli bir özelliği, doğrudan satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesinin kolaylığıdır. Kitap gibi maddi durumların ortaya çıkması durumunda, bu durum, çoğu durumda fiyatların yükselmesine neden olan teslimat maliyetlerini doğurmakta, böylece e-ticaret ile ilgili tasarrufların birçoğu olumsuz yönde etkilenmekte ve işlem maliyetlerine önemli ölçüde eklenmektedir.

İnternet ile, e-ticaret hızla artan, giderek artan sayıda katılımcı ile hızlı ve açık bir küresel pazara genişliyor. E-ticaretin açık ve küresel doğası, hem oyuncuların sayısı hem de büyüklüğü açısından oyuncuların uluslararası pazarlarda nasıl rekabet edeceği açısından pazar boyutunu ve pazar yapısını değiştirebilir. Sayısallaştırılmış ürünler sınırdan gerçek zamanlı olarak geçebilir, tüketiciler haftada yedi gün, günde 24 saat alışveriş yapabilir ve firmalar uluslararası çevrimiçi rekabet ile giderek daha fazla karşılaşırlar. İnternet, şirketlerin yabancı pazarlara erişim kazanmasını engelleyebilecek birçok dağıtım ve pazarlama engelini ortadan kaldırarak mevcut pazarları büyütmeye yardımcı oluyor. E-ticaret, yurtdışı pazarlarda faaliyet göstermek için bilgi ve işlem maliyetlerini düşürür ve müşteri-tedarikçi ilişkilerini güçlendirmek için ucuz ve verimli bir yol sağlar. Ayrıca, şirketlere, ürün ve hizmetlerini sunma ve destekleme konusunda yenilikçi reklam yöntemleri geliştirmeye teşvik eder. İnternetteki e-ticaret, küresel pazarlar için potansiyel, dil, ulaşım maliyetleri, yerel itibar gibi maliyetler ve ağlara erişim kolaylığı gibi farklı faktörleri sunarken, bu potansiyeli daha fazla veya daha az ölçüde azaltmaktadır. . Özel Yaşam ve Toplum Sayısal içerikte çok çeşitli içeriklerin temsil edilmesinin arttırılması, bilginin daha kolay ve daha ucuz çoğaltılması ve dağıtılmasıyla sonuçlanır. Bunun içerik temini üzerinde karışık bir etkisi vardır. Bir yandan, içerik daha düşük birim maliyetle dağıtılabilir.

Öte yandan, fikri mülkiyet haklarına saygılı olan kanalların dışındaki içeriklerin dağıtımı, içerik oluşturucuların ve dağıtıcıların, ilk etapta içerik oluşturma ve üretme konusundaki teşviklerini azaltabilir. Bilgi teknolojisi, fikri mülkiyet koruması ile ilgili birçok soruyu gündeme getirmekte ve bu sorunu çözmek için yeni araçlar ve düzenlemeler geliştirilmesi gerekmektedir. Pek çok konu, İnternet’teki içeriğin serbestçe konuşulmasını ve düzenlenmesini de içeriyor ve sakıncalı içeriğin kontrol edilmesi için mekanizmalar aranmaya devam ediyor.

Kontrol Ediliyor

Giyilebilir Teknolojiler Nedir ?

Giyilebilir Teknolojiler Nedir ? Fiziksel elektronik cihazlardan yeni ‘akıllı kumaş’ tiplerine kadar, kıyafetlerimizin giyilme nedenleri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir