Ana Sayfa / Bilim Dünyası / Yeniden Yapılandırma ve Üretim’de Kullanılan Teknolojiler Nedir ?

Yeniden Yapılandırma ve Üretim’de Kullanılan Teknolojiler Nedir ?

Teknolojiye ayrılmaz bir şekilde bağlı iş stratejileriyle, önde gelen organizasyonlar teknoloji çözümlerini nasıl tasarladıklarını, ulaştırdıklarını ve geliştirdiklerini temel olarak gözden geçiriyorlar. BT departmanlarını arka ofis sistemlerini, operasyonlarını ve hatta ürün ve platform tekliflerini kapsayan sorumluluklarla, iş büyümesini yönlendirmek için motorlara dönüştürüyorlar. Aşağıdan, altyapıyı ve mimari yığını modernleştiriyorlar. Yukarıdan aşağıya, teknoloji yeteneklerini yeni yollarla organize ediyor, işletiyor ve sunuyorlar. Ardından, bu yaklaşımlar verimlilikten daha fazlasını sunabilirler – geleceğin teknoloji organizasyonunu tanımlayacak araçları, hızı ve güçlendirmeyi sunarlar. Dokuz yıl boyunca, Deloitte Consulting LLP’nin yıllık Tech Trends raporu, CIO’ların ve BT organizasyonlarının, bulut, mobil ve analitik gibi yıkıcı teknoloji güçlerini kullanmak için kullandıkları adımları kronikleştirdi. BT, yeni süreçlere, beklentilere ve fırsatlara uyum sağladı. Aynı şekilde, giderek artan teknoloji merkezli stratejiler geliştirmek için iş ile daha yakın çalıştı. Ancak, artan sayıda CIO ve kurumsal liderlerin gerçekleştirdiği gibi, pazardaki değişimlere ve yıkıcı inovasyona aşamalı olarak uyum sağlamak artık yeterli değildir. Blockchain, bilişsel ve dijital gerçeklik teknolojilerinin, iş modellerini ve süreçlerini yeniden tanımlamak için hazırlandığı bir zamanda, BT’nin geleneksel reaktif ve sessiz çalışma biçimleri, bugün iş dünyasına yön veren hızlı yangın değişimini destekleyemez.

Teknolojinin arka ofisi, ürün yönetimi ve müşteriye bakan alemlerin ötesine yayılmasıyla, sorun daha da zorlaşıyor. Bu gelişen dinamik CIO’lar için bazı riskler taşır. İşleri ve büyük ölçekli işletmeleri etkilemek için eşi görülmemiş fırsatlardan yararlanırken, bu fırsatlar artan beklentilerle ve CIO’ların bu beklentileri karşılamada karşılaştıkları kaçınılmaz zorluklarla birlikte gitmektedir. Deloitte, BT liderlik geçişleri konusunda 2016–17 Deloitte araştırmasında ankete katılanların yüzde 74’ü, CIO’ların desteklediği iş paydaşları arasında genel bir memnuniyetsizlik olduğunda CIO geçişlerinin gerçekleştiğini söyledi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ankete katılanların yüzde 72’si bir CIO’nun kurumsal stratejideki önemli bir değişikliğe uyum sağlamada başarısız olmasının da şirketten geçişine yol açabileceğini gösterdi.1 Yıllar boyunca, BT iş dünyasının yeniden yapılandırılmasına sadakatle yardımcı oldu, ancak birkaç mağaza yeniden yapılandırıldı kendileri aynı vizyon, disiplin ve titizlikle. Bu değişmek üzeredir: Önümüzdeki 18 ila 24 ay arasında, CIO’ların yalnızca BT mağazalarını değil, daha geniş anlamda teknoloji yaklaşımlarını yeniden yapılandırmaya başladığını göreceğiz. Bu çabaların amacı, teknoloji ekosistemlerini çalışma parçaları koleksiyonlarından hız, etki ve değer sağlayan yüksek performanslı motorlara dönüştürmektir. Yeniden yapılanma yaklaşımları değişebilir, ancak birçok CIO’nun iki yönlü bir strateji oluşturduğunu görmeyi bekler. Aşağıdan bakıldığında, altyapının ölçeklenebilir ve dinamik ve mimarinin açık ve genişletilebilir olduğu bir BT ortamı yaratmaya odaklanabilirler.

Önemli olarak, otomasyon (makine öğrenimi tarafından yönlendirilen) muhtemelen ayakta kalacaktır, bu da ayakta durma, üstüne binme ve BT yığınını çalıştırma süreçlerini hızlandırabilir. Bu ilkeler altyapıya ve uygulamalara dönüştürülmekte, böylece operasyonun tüm yönleri için elementel hale gelmektedir. Yukarıdan aşağıya CIO’lar ve ekipleri, mağazanın bütçelerini nasıl düzenlediğini, düzenlediğini, personelini ve hizmetlerini nasıl dağıttığını değiştirme fırsatına sahip. Yeniden yapılanma teknolojisi eğilimi, retoolingte bir egzersiz değildir. Daha ziyade, her varsayımı zorlamak, daha iyi sonuçlar elde etmek için tasarlamak ve sonuç olarak geleceğe yönelik alternatif bir BT dağıtım modeli oluşturmak ile ilgilidir. İşler için yeterli, şimdiden en çok satan kitabı Reengineering the Corporation’da, Michael Hammer ve James Champy, iş süreçlerini etkin bir şekilde bir araya getirildiğinde, sonuçların bir müşteri değeri yarattığı bir grup faaliyet olarak tanımladı.

Yeniden Yapılandırma ve Üretim’de Kullanılan Teknolojiler Nedir ?

Şirketler, kendileri tarafından müşteri için hiçbir şey yapmayan, bireysel görevler yerine süreçlere odaklanarak, şirketlerin istenen sonuçları daha verimli bir şekilde elde edebildiklerini iddia etmeye devam ettiler. Hammer ve Champy şöyle yazıyordu: “Süreç ve görev arasındaki fark, tümüyle bölüm, uçlar ve araçlar arasındaki farktır” diye yazdı.2 Bugün, pek çok BT kuruluşu karşıt yaklaşımı benimsiyor. BT, son otuz yıldır sürekli olarak ölçeklendiğinde, sadece uygulamalarda ve altyapıda değil, ağlarda, depolamada ve yönetimde de işin içine odaklanmış bir görev haline geldi. Günümüzde, yüksek uzmanlık becerilerine sahip IT yetenekleri, neredeyse sadece tek bir işlevsel alan içinde çalışabilir. Diğer işlevsel alanlardaki yüksek derecede uzmanlaşmış meslektaşları ile az sayıda ortak araç paylaştıkları için, ağ mühendisleri, sistem yöneticileri ve güvenlik analistleri arasında düşük bant genişliği / yüksek gecikmeli insan arayüzleri çoğalır. Yakın zamana kadar, BT’yi dönüştürme çabaları tipik olarak yeni teknolojileri, dış kaynak kullanımını veya offshore’ı kullanmaya odaklanmıştı. Hammer ve Champy’nin savunduğu sistematik, süreç odaklı yeniden yapılandırmanın bir kaç türü üzerinde duruldu. Bu arada, teknolojinin tüketicileştirilmesi, toplumun genç teknoloji şirketleriyle sürekli ilgisinin artması ve bazı BT fonksiyonlarının yeşil alan projelerine katılması, CIO’ları yeniden yapılanmaya zorladı.

Ancak, yeni şirketler ve yeni şirketler için iyi çalışan yaklaşımlar büyük şirketler veya kurumlar için gerçekçi olmayabilir. Bu organizasyonlar, çerçeveyi açık kaynak, niş platformlar, kütüphaneler, diller ve araçlar içerecek şekilde genişleterek ve ölçeklendirmek için gereken esnekliği yaratarak yeniden yapılanma zorluklarıyla başa çıkabilir. Alttan yukarıya doğru yeniden yapılanma Yeniden yapılandırmanın bir boyutu, altta yatan altyapı ve mimariyi modernize etmeye odaklanır. Aşağıdan yukarıya inisiyatifleri atlatmak için ileriye dönük şirketler, planlarını üç ana fırsat alanına odaklayabilirler:

• Otomasyon: Otomasyon genellikle şirketlerin yeniden yapılanma çabalarının öncelikli hedefidir. BT yaşam döngüsü boyunca otomasyon fırsatları var. Bunlar arasında, diğerlerinin yanı sıra, otomatik izleme, test etme, oluşturma, uygulama ve uygulamaların yanı sıra, kendi kendini denetleme, kendi kendine öğrenme ve kendini iyileştirme olan büyük ölçekli otonom platformlar yer almaktadır. Hemen hemen tüm geleneksel BT operasyonları, iş akışı odaklı, tekrarlayan veya politika temelli ve sistemler arasında mutabakat gerektiren bir şey de dahil olmak üzere otomasyona aday olabilir. Yaklaşımların farklı isimleri vardır:
robotik süreç otomasyonu, bilişsel otomasyon, akıllı otomasyon ve hatta bilişsel ajanlar. Bununla birlikte, temel öyküleri benzer: görevleri otomatikleştirmek ve çalışanların giderek karmaşıklaşan iş yükleriyle başa çıkmasına yardımcı olmak için yeni teknolojiler uygulamak.3 Bazı şirketler, otomasyon çabalarının bir parçası olarak, daha fazla entegre ve orkestrasyon yaparken kaynakların dinamik olarak yönetilebilmesini sağlayan otonom platformları yerleştiriyorlar. BT çözümleri oluşturmak ve çalıştırmak için uçtan uca aktivitelerin yapılması.

Otonom kavramını tartışırken, biz aslında otomasyon + robotlardan bahsediyoruz ya da makine öğrenmesine dayanarak bir sonraki seviyeye otomasyon yapıyoruz. Otonom platformlar, BT’deki iki önemli eğilime dayanıyor: yazılımın tanımladığı her şey, teknoloji yığınına tırmanıyor ve DevOps hareketi altındaki BT işletim ve dağıtım modellerinin revizyonu. BT’nin daha altta yer aldığı altyapıdan, BT departmanlarının görevlerine kadar uzanan bir ifadeyle, kuruluşlar artık yeni mimarlık kalıplarını ve disiplinlerini uygulama şansına sahipler. Bunu yaparken, iş sonuçları ve temel çözümler arasındaki bağımlılıkları kaldırabilir ve BT yeteneklerini düşük değerli işlerden üst düzey yeteneklere yeniden dağıtabilirler. Organizasyonların da verimliliği iyileştirmek için bir fırsatı var. Tekrarlanan atasözlerinden biri, “Bir BT sürecinin verimliliği, onu başarmak için gereken benzersiz insan sayısıyla ters orantılıdır.” Bir başka fırsat da, bazı bulut satıcıları tarafından popüler hale getirilen önemli bir kavram olan self servis otomasyonunda yatmaktadır. Web tabanlı bir portal aracılığıyla, kullanıcılar BT kaynaklarına standartlaştırılmış hizmet seçeneklerinin bir kataloğundan erişebilir. Otomatik sistem, temel hazırlık sürecini kontrol eder ve rol tabanlı erişim, onaylar ve politika tabanlı kontrolleri uygular. Bu, riski azaltmak ve kaynakların birleştirilmesini hızlandırmak için yardımcı olabilir. • Teknik borç: Teknik borç, yetersiz kod kalitesi veya sağlam tasarım nedeniyle gerçekleşmez.

Çoğu zaman, zamanla alınan kararların bir sonucudur. Bu, tek başına YG’si veya bir projenin ihtiyaçları tarafından tek tek gerekçelendirilen eylemlerdir. Teknik borcu düzenli olarak ödeyerek ve gerektiğinde yazılımları gözden geçirerek geri ödeyen kuruluşlar, inovasyon yatırımlarını desteklemek için daha iyi konumlandırılacaktır. Şirketler ayrıca teknik altyapıya fiziksel altyapı ve uygulamalarda da tahakkuk ettirebilir ve eski sistemlerin bakımını uzun bir süre boyunca belirli maliyetler ile karşılayabilirler. Yeniden platform oluşturma uygulamaları (çıplak metal veya bulut yoluyla) bu maliyetlerin dengelenmesine ve pazara çıkış hızının ve hizmet hızının hızlandırılmasına yardımcı olabilir. Finansal borçta olduğu gibi, “geri ödemesi yapmayan” kurumlar bütçelerinin büyük bir kısmını faiz oranlarına (yani sistem bakımı) ayırıp, yeni fırsatlar için çok az yer bırakmayabilir. Teknik borcu ele almak için aşağıdaki iki aşamalı yaklaşımı ele almayı düşünün: ◦ Nicelleştirin: Geri alma görünürlüğüyle başlar – gözetleme kalitesi ve mimari konuların bir temeli. BT harcamalarını belirleyenlerin anlamasını teşvik etmek için sorunların potansiyel etkisini tanımlayan basit ve zorlayıcı yollar geliştirin. BT organizasyonunuz sadece planlama ve portföy yönetimine değil, aynı zamanda proje teslimine de teknik bir borç ölçüsü uygulamalıdır. ◦ Yönetin: Stratejik hedeflerinize ulaşmak için gelecek yıl veya iki yıl boyunca ihtiyaç duyacağınız araçları ve sistemleri belirleyin. Bu, adresinizin portföyünüzün bölümlerini tanımlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, her bir platformunuz söz konusu olduğunda, belirli bölümleri ele geçirmekten çekinmeyin.

Amacınız sadece izlemekle kalmayıp teknik borçları azaltmak olmalı. • Modernize edilmiş altyapı: Başlangıç ​​BT ortamlarında gösterdiği etkinliğin ve etkinliğin, pazardaki geniş çaplı benimsenmesinin kaçınılmaz olabileceğini düşündüren esnek bir mimari modeli vardır. Bu cloudfirst modelinde ve çevresinde ortaya çıkan öncü uygulamalarda, platformlar sanallaştırılır, kapsayılır ve işlenebilir, yeniden kullanılabilir kaynaklar gibi işyerinde çalışma ortamından bağımsız olarak işlenir. Sistemler gevşek bir şekilde bağlanmış ve politikalar, kontroller ve otomasyona gömülüdür. Benzer şekilde, kurum içi, özel bulut veya genel bulut yetenekleri, herhangi bir iş yükünü etkili bir fiyat ve performans noktasına ulaştırmak için dinamik olarak kullanılabilir. Birlikte ele alındığında, bu unsurlar örneklerin yönetiminden sonuçların yönetilmesine kadar geniş çapta hareket etmeyi mümkün kılabilir. Mimari çeviklik ile herhangi bir sayıda potansiyel stratejik ve operasyonel fayda arasındaki nedensel ilişkiyi tanımak zor değildir. Örneğin, kaçınılmaz mimarlık, inovasyon ve büyümeyi mümkün kılan esnek çözümlerin hızla geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemek için gereken temeli sağlar. Rekabet ortamı, teknoloji aksaklığı nedeniyle sürekli olarak yeniden çizildiğinde, zamandan tasarruf rekabetçi bir farklılaştırıcı olabilir.

Hakkında: Admin

Kontrol Ediliyor

Mobil Reklamcılık Nasıl Gelişti, Mobil Reklamcılıkta Bilinmesi Gerekenler

Mobil Reklamcılık Nasıl Gelişti ?  Mobil reklamcılık, markaları, ajansları ve pazarlamacıları geleneksel ve dijital medyanın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir